Andrei Seto, directorul Oficiului județean al AFIR

Agenţia pentru Finanţarea Investițiilor Rurale (AFIR) a deschis, până pe 31 ianuarie 2019, sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare a investiţiilor pentru procesarea produselor agricole. Fondurile nerambursabile acordate sunt de 203 milioane de euro fiind asigurate prin submăsura (sM) 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de procesare şi de comercializare sunt alocate 81,2 milioane de euro și 121,8 milioane de euro pentru crearea de noi unităţi de procesare.

Pragul de calitate lunar de la care pornește depunerea proiectelor este de 40 de puncte în prima etapă lunară (până pe 31 august 2018), dar scade treptat și poate ajunge la minim de 15 puncte, în ultima etapă lunară (intervalul 1 – 31 ianuarie 2019).
Cererile de finanțare se depun online pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) până la 31 ianuarie 2019, ora 16.00. Sesiunea se poate închide înainte de termenul limită dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 200% din alocarea sesiunii. În primele 5 zile calendaristice ale etapelor de depunere nu se aplică această prevedere și sesiunea rămâne deschisă chiar dacă a fost plafonul de 200% a fost atins.

Până la 2,5 milioane de euro pe un proiect

Prin intermediul sM 4.2 solicitanții pot obține sprijin financiar nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru alte întreprinderi. Sprijinul acordat nu va depăși 1.000.000 euro/proiect pentru IMM, 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi sau 2.500.000 euro/proiect pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători). În cazul investițiilor care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant) finanțarea poate ajunge până la 2.500.000 euro/proiect.

Documentația necesară solicitării fondurilor nerambursabile se întocmește conform Ghidului solicitantului și anexelor aferente acestuia, disponibile gratuit pe site-ul AFIR la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 4.2.

„Pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonduri, s-a implementat încă o simplificare a procesului de accesare prin semnarea unui acord de colaborare cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin care AFIR va solicita extrasul de carte funciară aferent imobilului, pe baza datelor cadastrale înscrise de solicitant în Cererea de finanţare.”
Andrei Seto, directorul Oficiului județean al AFIR

Alte articole