15 iulie 2024

Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

          În sensul prevederilor art. 80 alin.(5) din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , raportat la art.2, alin.(3) din Hotărârea BEC nr.137/2024, am procedat la adoptarea...