Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII de utilizare www.desteptarea.ro

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Informații legale

Conținutul acestui site (descrieri, caracteristici, imagini, prețuri, forma de prezentare etc.) nu poate fi reprodus sau utilizat fără acordul în scris al proprietarului acestui site.

Site-ul www.desteptarea.ro este proprietatea SC Deșteptarea SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.desteptarea.ro, numit generic în continuare Deșteptarea.
Accesul și utilizarea site-ului www.desteptarea.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. Acces

 • Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din ediția online a ziarului Deșteptarea. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
 • Pentru a obține acces la site, respectiv la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să aveți acces la Internet.
 • Deșteptarea nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei dvs. de comunicare cu www.desteptarea.ro.
 • Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

 • Deșteptarea oferă acces liber la site-ul www.desteptarea.ro și va autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
 • Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Deșteptarea. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus sau modificat fărăa permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Deșteptarea.
 • Conținutul acestui site este protejat de legea dreptului de autor și este proprietatea Deșteptarea.
 • Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Deșteptarea prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală implică raspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
 • Deșteptarea îsi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, daca există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Deșteptarea, produsele, serviciile și angajații acestora.
 • Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. Reguli de utilizare:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a testa vulnerabilitatea sistemului sau accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de SPAM.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

4. Disponibilitatea serviciului

 • Deșteptarea își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site.
 • Deșteptarea nu este răspunzătoare față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
 • Deșteptarea poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului.

5. Absolvirea de răspundere

 • Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere.
 • Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

6. Limitarea răspunderii

Deșteptarea nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Deșteptarea își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

7. Confidențialitate și informații personale

 • Informațiile personale puse la dispoziția site-ului Deșteptarea pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile Legii 677/2001.
 • Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare online utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date a Deșteptarii și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către Deșteptarea și de partenerii săi agreați.
 • Deșteptarea se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terte părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.
 • Deșteptarea nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
 • Deșteptarea nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul îsi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe site-ul www.desteptarea.ro.
 • Politica site-ului www.desteptarea.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideratie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Deșteptarea își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea Deșteptarea, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Deșteptarea, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.
 • Pe site-ul www.desteptarea.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul Deșteptarea și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
 • Termenii și condițiile de utilizare menționate mai sus se aplică și pentru newsletter-ul transmis zilnic via email.
 • Deșteptarea își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment.

SC Deșteptarea SRL, editor al ziarului Deșteptarea, își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația din România și UE.

Termenii și condițiile prezentate respectă reglementările legislative aflate în vigoare:

 1. Legea Nr. 365/2002, privind comerțul electronic, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002;
 2. Legea Nr. 193/2000, privind clauzele abuzive, publicată în Monitorul Oficial Nr. 560/2000;
 3. Ordonanța Nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992;
 4. Ordonanța Nr. 130/2000 (actualizată până la data de 12 ianuarie 2004) privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 31 ianuarie 2003.

Datele de identificare ale SC DEȘTEPTAREA SRL sunt următoarele:
Str. Vasile Alecsandri, nr. 41, Bacau, cod 600011
E-mail: office@desteptarea.ro
Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: J04/173/1991
Cod Fiscal: RO 944300