29 februarie 2024

Opinii

O zi numai cu tine

Fantezia unei relații perfecte înseamnă să ceri idealul de la viață. De ce ar trebui să se întâmple așa?  “Nu e corect!” sau “Este prea mult!” înseamnă deseori “Lumea...

Mituitorul denunțător poate fi acuzat de mărturie mincinoasă? (IV)

Nu există niciun impediment rezultat din dispozițiile art. 273 din Codul penal sau ale...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (IV)

I se spunea programă şcolară sau analitică Acum se numeşte curriculum şi dispune de o...

O istorie care nu se predă la școală

Dacă va fi vreodată scrisă, „O istorie sinceră a lumii” va trebui să conțină...

Mituitorul denunțător poate fi acuzat de mărturie mincinoasă? (III)

În condițiile în care denunțătorul, inclusiv în ipoteza în care beneficiază de cauza de...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (III)

Un principiu al relaţionării umane             Dintotdeauna s-a recunoscut că în viaţă totul e comunicare, sub diverse forme, dar rareori s-a emis acest adevăr: „Pentru ca actul de comunicare să-şi găsească adevărata menire, partenerul-receptor devine (are această posibilitate în psihicul uman  – desigur, în condiţii normale), la rândul lui, emiţător”...

De la filantropie la amnezie istorică

SPITALUL COMUNAL „PAVEL ŞI ANA CRISTEA” (1857-1948) Locuitorii orașului Bacău au beneficiat de avantajele funcţionării unui spital începând din anul 1857. Raportat la situația regională, decalajul era unul major, majoritatea târgurilor din Moldova oferind astfel de servicii încă din prima jumătate a secolul al XVIII-lea. În majoritatea cazurilor, inițiativa a...

Mituitorul denunțător poate fi acuzat de mărturie mincinoasă? (II)

În absența unei reglementări legale exprese privind statutul denunțătorului, persoana care sesizează organul judiciar prin denunț nu va participa la procesul penal în calitate de denunțător, ci de persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea...

Portret de cărturar

Într-un exercițiu de admirație față de domnul Constantin Călin, am spus, când i-am prezentat cartea recent apărută, „Scrisori către un redactor”, vol. II, că este un „om vechi”, în sensul folosit de Caragiale. Un om cu simțul datoriei, având o „etică a rădăcinilor” (n-a uitat de unde a plecat,...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (II)

De când vorbim despre comunicare? În liceele pedagogice/şcolile normale/clasele cu profil pedagogic din România ultimei jumătăţi de veac, disciplina limba română predată viitorilor educatori/învăţători era constituită din clasicele compartimente: elemente de fonetică (extrem de sumare), noţiuni de vocabular (capitol ceva mai bine alcătuit decât precedentul), gramatica (sau morfosintaxa, tratând despre...

Mituitorul denunțător poate fi acuzat de mărturie mincinoasă? (I)

Speța de astăzi pune în discuție răspunderea martorului din procesul penal, în ipoteza în care aceste este martor denunțător, conform art. 290, alin. 3 din Codul Penal. Este vorba despre posibilitatea mituitorului care denunță  infracțiunea de dare de mită comisă, pentru a beneficia de cauza de nepedepsire stabilită de...

Elemente de construcţie a comunicării în limba română (I)

Nu-s prea multe cuvinte pentru un titlu? Considerăm că nu, de vreme ce e nevoie de o formă explicită pentru disciplina fundamentală din şcoala românească de azi şi de fapt din orice formă de învăţământ care dă întâietatea meritată limbii materne. Pedagogii recunosc larga prezenţă a obiectului limba română, „studiat...

Ayatollahul Noii Ordini Mondiale  

  ,,... În ultimii aproape doi ani, Statele Unite au oferit ceva mai puțin de 70 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina. Aliații noștri europeni au oferit sprijin peste 110 de miliarde de dolari. ......Dacă te uiți la investițiile pe care le-am făcut în apărarea Ucrainei, pentru a face față acestei...

Neplata pensiei de întreținere timp de mai multe luni reprezinta o singura infracțiune sau mai multe? (III)

Cu alte cuvinte, neefectuarea plăţii pensiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească în sarcina debitorului se fundamentează pe o rezoluţie infracţională unică, şi anume aceea de a nu executa obligaţia de întreţinere ce îi revine faţă de creditori, iar nu pe o pluralitate de asemenea rezoluţii, în raport cu...

Profesor şi poet de limba română

O parafrază Despre Constantin Juncu (6 aug. 1946, Bacău – 9 ian. 2024, Bacău) colegii de breaslă ştiu că a condus cu devotament un cenaclu al elevilor, o revistă a acestora („Vămile visului”), un şir de simpozioane închinate celui care a devenit patronimul Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” din Bacău, ba...

Gigiriva

Duminică seara a acuzat o stare de rău. Inima. La 79 de ani și câteva sute de mii de țigări fumate, se întâmplă. A fost spitalizat în cursul nopții. Luni după-amiază era ceva mai bine. Dovadă și buletinul medical emis de secția de cardiologie a spitalului „Brotzu” din Cagliari...

Neplata pensiei de întreținere timp de mai multe luni reprezinta o singura infracțiune sau mai multe? (II)

De altfel, în expunerea de motive a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal se arată că modificarea concepţiei privind existenţa infracţiunii continuate numai în ipoteza unităţii de subiect pasiv a fost generată de incompatibilitatea totală între această formă a unităţii legale şi pluralitatea subiecţilor pasivi, în condiţiile în care...

De Ziua Culturii Naţionale, ediţia a XIV-a

Academia Română dă tonul ştiinţific… Avem în vedere în primul rând sesiunea festivă comună cu Academia de Științe a Moldovei, desfăşurată simultan luni, 15 ianuarie 2024, în format hibrid, pe relaţia Bucureşti – Chişinău, între vorbitorii aceleiaşi limbi (română – română, nu română – moldovenească). Alocuțiunile acad. Ioan-Aurel Pop, președintele...

CU DREPTATEA-N MÂNĂ, DAR CU SCHENGEN-UL … ÎN AER

S-au scurs aproape douăzeci de ani de când România a devenit „stat membru cu drepturi depline” al UE. În linii mari, o poveste de succes, desigur imperfectă, de reconectare la spațiul de cultură și de civilizație ce a conferit țării noastre dreptul de a trăi, încă din secolul al...