Cunoscutul istoric, profesor și publicist Corneliu Stoica a adăugat, în aceste zile, al 27-lea titlu în lista cărților pe care le-a documentat și le-a scris până acum. Noua sa lucrare este „Dicționarul oamenilor de seamă din istoria Târgu-Ocnei” și a apărut sub auspiciile editurii Magic Print din Onești.

Dicționarul cuprinde circa 300 de nume de personalități originare din orașul Târgu Ocna, de personalități române sau străine care au vizitat acest oraș de-a lungul timpului și de eroi care au luptat pe istoricele fronturi ale Primului Război Mondial de la Coșna și Cireșoaia. Unii dintre cei menționați în dicționar sunt și ei autori ai unor lucrări de diferite facturi dedicate orașului.

„Medalioanele biografice sunt redactate în maniera din Le petit Mourre, Dictionaire de l’Histoire, ediția Larousse, cu elementele care definesc personalitățile (date biografice esențiale, studii, domeniile de activitate, realizările remarcabile, premiile și distincțiile obținute…”

Corneliu Stoica

Astfel printre aceste personalități vom descoperi suverani, oameni politici, boieri, înalți prelați, militari de carieră, medici, ingineri, profesori, scriitori, pictori, compozitori etc. Iar istoria parcursă în dicționar începe din Secolul al XV-lea.

Autorul menționează că în carte au fost incluse, cu numai câteva excepții, doar personalitățile trecute deja în eternitate sau care au depășit 50 de ani de viață. De asemenea, autorul recunoaște că actuala ediție a dicționarului este doar un nucleu documentar, care poate fi îmbogățit ulterior cu alte nume. „Este – spune Corneliu Stoica în studiul istoric așezat chiar la deschidere – o carte dedicată tuturor celor care prin pasiune, sacrificiu, efort îndelungat și dragoste față de oamenii și locurile dragi, într-o lume care stă sub semnul banului, individualismului, consumismului și globalismului, au lăsat moștenire orașului Târgu Ocna, prin realizările lor științifice și culturale,«crâmpeie de eternitate».”

Dicționarul este bogat ilustrat, în cele peste 200 de pagini, cu imagini de epocă și contemporane, cu portrete ale multora dintre cei nominalizați.

Corneliu Stoica este cunoscut ca un documentarist împătimit și dedicat zonei în care trăiește. Preocuparea sa laborioasă a fost răsplătită în mai multe rânduri cu premii, titluri, diplome și medalii, între care tronează premiul „Eudoxiu Hurmuzachi” al Academiei Române pentru prima enciclopedie din România dedicată unui bazin hidrografic și unica lucrare de acest fel din literatura europeană de specialitate, „Valea Trotușului. Enciclopedie”, cu trei ediții, în 2006, în 2008 și 2017.

 PUBLICITATE