Universitatea „George Bacovia”, din Bacău, va găzdui în perioada 10 – 11 mai, Conferința științifică internațională „Un secol de capital românesc în Europa și metamorfozele sale în era informațională”.

Evenimentul – ne-a informat prof. univ. dr. Dumitru Bontaș – va fi precedat, pe 9 mai, de o reuniune a cercurilor studențești care vor dezbate aceeași temă.

Conferința își propune să creeze un forum pentru discutarea problemelor legate de provocări, schimbări și responsabiliățti în crearea unui spațiu de dezvoltare durabilă. Forumul este deschis tuturor reprezentanților mediului de învățământ superior, mediului de afaceri și juridic, interesați să exprime puncte de vedere cu privire la capital, la rolul acestuia în societatea contemporană și la metamorfozele lui de-a lungul timpului, la rolul educației, cercetării, creativității și inovării în dezvoltarea capitalului, precum și la legislația dedicată dezvoltării și protejării capitalului.

Se dorește ca această conferință internațională să fie un eveniment important și semnificativ care va oferi posibilitatea unor dialoguri menite să stimuleze generarea de noi idei și de noi proiecte pentru viitorul nostru comun, contribuind la o mai bună înțelegere a schimbărilor și provocărilor cu care se confruntă lumea modernă, precum și a responsabilității globale pe care o împărtășim cu toții.