Primarul municipiului Onești a semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru reparații la trotuarele din oraș și a predat deja constructoriloramplasamentul pe tronsonul cuprins între Podul peste râul Cașin de lângă Colegiul Tehnic „Petru Poni” și sensul giratoriu de la Gară.

„În bugetul pentru anul 2019 – spune primarul Nicolae Gnatiuc – am asigurat sume pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din orașul nostru.

Termenul de execuție a lucrărilor care vor începe de pe partea dreaptă, în sensul de mers spre Gară, este de 60 de zile de la data predării amplasamentului și emiterii Ordinului de începere. În perioada următoare se va interveni etapizat în toate zonele din Onești care necesită reabilitarea infrastructurii pietonale”.

Proiectul ,,Reabilitarea urbană a zonei de Est a Municipiului Onești – Strada Alexandru Ioan Cuza și Tronson strada C.D. Gherea” se află la faza DALI (Documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție), cu o perioadă de execuție de 12 luni. Au fost selectate activitățile proiectate pentru strada Alexandru Ioan Cuza (reabilitare tronson de stradă, reabilitare trotuare, amenajare pe partea dreaptă a falezei râului Cașin, spații verzi, pistă de biciclete) și pentru un tronson al străzii C.D.Gherea (reabilitare stradă, trotuare, spații verzi, accese pietonale).

Conform Devizului general, valoarea totală a obiectivului de investiții este de aproape 4,7 milioane de lei fără TVA.