Pentru că sistemul informatic prin care se înregistrează serviciile medicale oferite de furnizorii din Sănătate este blocat de mai multe zile, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vin cu noi precizări foarte importante. „Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilității PIAS”, se arată în comunicatul remis presei.

Astfel, pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 39-42 din H.G. 155/2017, respectiv: • serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 05 iulie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019; • serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, după caz. În acest sens, pentru perioada/perioadele în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite Ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate, care se publică pe pagina de web a CNAS.

„Furnizorii au fost informați despre modul de lucru astfel încât serviciile medicale și farmaceutice să fie acordate pacienților fără sincope. Furnizorii trebuie să lucreze în sistemul off-line și să raporteze serviciile în cursul lunii viitoare. Practic, vom utiliza modul de validare a serviciilor medicale fără a utiliza filtrele legate de cardul național de sănătate și perioada de 72 de ore. Mesajul nostru către medicii de familie și farmacii este de a nu bloca acordarea serviciului medical pe motiv că nu pot lucra on-line”, a transmis și Dan Stoica, director executiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău.