Cinstitorii Fericitului Ieremia Valahul din Oneşti şi din multe localităţi răsfirate pe văile Trotuşului, Oituzului şi Slănicului, au trăit zilele trecute clipe de mare sărbătoare duhovnicească, alături fiindu-le PS Petru Gherghel , păstorul Diecezei de Iaşi . Cu toţii au sărbătorit împlinirea a 10 ani de la repatrierea moaştelor Fericitului Ieremia.

Rămăşiţele pământeşti ale primului român ridicat de Biserica Catolică la cinstea altarelor, Ieremia Valahul, au fost aduse la Oneşti în mai 2008 , după un pelerinaj de câteva săptămâni care a pornit de la Napoli (Italia) şi a trecut prin Dubrovnik (pe coasta Dalmaţiei) şi prin oraşele mari ale României.

Ele se află la Sanctuarul Diecezan “Fericitul Ieremia” din Oneşti . Episcopul Petru Gherghel a prezidat, alături de 50 de preoţi romano – catolici, săvârşirea Sfintei Liturghii Solemne şi a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură. La această sărbătoare a fost propusă ideea refacerii pelerinajului prin Moldova a întoarcerii acasă a Fericitului Ieremia ,din urmă cu 10 ani. Astfel, cu osemintele unei relicve însemnate a Fericitului Ieremia între 17 şi 27 mai va avea loc un pelerinaj prin mai multe localităţi din Moldova. Acestea sunt: Valea Mică (17 mai), Bacău (18 – 19 mai), Roman (20 şi 25 mai), Iaşi (21 mai), Tomeşti (22 mai), Piatra Neamţ (23 mai), Suceava (24 mai ) şi Oituz (26 mai).

Este de menţionat faptul că repatrierea moaştelor Fericitului Ieremia a fost posibilă în anul 2008 datorită strădaniilor preotului Ubaldo Oliviero, ce a avut şi iniţiativa refacerii pelerinajului de acum 10 ani, iniţiativă care a fost aprobată de episcopul diecezan Petru Gherghel. Bucuria fraţilor capucini de la Oneşti la celebrarea unui deceniu de la repatrierea moaştelor Fericitului Ieremia Valahul a fost împărtăşită de cei prezenţi şi printr-o procesiune pe aleile din jurul Sanctuarului Diecezan. Sărbătoarea a fost înfrumuseţată prin cântul corurilor reunite ale celor două parohii romano – catolice din Oneşti, ce au fost dirijate de tânărul Mihăiţă Laslău, spre bucuria şi încântarea celor prezenţi.

Alte articole