Băcăuanii persoane fizice rezidente pot cumpăra de la Trezoreria Statului sau de la oficiile poștale, până pe 14 decembrie, respectiv 13 decembrie, titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Acestea sunt o emisiune aniversară cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a treia în programul TEZAUR – ediția CENTENAR. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 1 leu, cu maturitate de 2 ani și o rată de dobândă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.

Titlurile pot fi cumpărate de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, inclusiv de cele care au participat și la emisiunile anterioare. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune.

Până pe 14 decembrie titlurile pot fi cumpărate de la unitățile operative ale Trezoreriei Statului, până pe 13 decembrie prin rețeaua de oficii ale Companiei Naționale Poșta Română din mediul urban, iar până pe 12 decembrie la oficiile poștale din mediul rural.

Valoarea maximă a subscrierii pe fiecare investitor este de 200.000 de lei.

În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. După încheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale prin care se atestă calitatea acestora de moștenitori.

După încheierea perioadei de subscriere MFP va organiza o tombola pentru toți investitorii în programul Tezaur – ediția Centenar. Astfel, 1.000 de investitori selectați vor primi un bonus de dobândă în valoare de 5.000 de lei, care va fi acordat în perioada imediat următoare declarării câștigătorilor.

Alte articole