Primarul Cosmin Necula propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Începând de luni, 20 martie, timp de 10 zile, proiectul de hotărâre se află în procedură de transparenţă decizională, potrivit Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, putând formula propuneri, sugestii sau opinii legat de acesta.

Proiectul de hotărâre, ce se aplică tuturor solicitanţilor persoane fizice şi juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii –, care depun propuneri de proiecte/ programe în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL” al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, prevede modificări importante. Printre modificările propuse prin proiect, se numără şi:

– eliminarea taxei de 75 de lei pentru Pachetul Informativ- clarificări din partea Autorităţii Finanţatoare, în condiţiile prevăzute de lege;
– domeniile pentru care se vor acorda finanţări nerambursabile: 1) Educaţie, 2) Tineret, 3) Sport, 4) Cultură;
– acordarea unei singure finanţări nerambursabile în decursul unui an fiscal pentru acelaşi domeniu nonprofit;
– categorii noi de activităţi eligibile pentru finanţarea proiectelor pe domeniul tineret.

În ceea ce priveşte sprijinirea tinerilor şi a iniţiativelor adresate acestora, sunt propuse spre a fi finanţate următoarele categorii de activităţi: educaţie formală, voluntariat şi implicare civică, dezvoltare profesională, sănătate, petrecere timp liber şi sport, viaţă asociativă, precum şi alte activităţi eligibile.

Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003. Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afişat prin Procesul- Verbal de afişare nr. 2033 din 17.03.2017, şi a fost publicat şi în mass-media locală, costurile aferente nefiind deloc mici. De asemenea, persoanele şi asociaţiile legal constituite, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 31.03.2017.

Tot până pe data de 31.03.2017, se află în procedură de transparenţă proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău şi proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 367/ 2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.

Persoanele interesate să studieze proiectele şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul www.primariabacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003. Acest proiecte pot fi consultate şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău şi au fost publicate, potrivit legii, şi în mass-media locală, costurile aferente nefiind deloc mici. De asemenea, persoanele şi asociaţiile legal constituite, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 31.03.2017.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ