Eminentul colecționar, cartofilist, maximafilist și filatelist Mihai Ceucă, cel care a fixat prin pasiunea și prin lucrările sale imaginea veche a Bacăului în memoria multora dintre noi, completează acum acest demers printr-un nou „gest de recuperare a memoriei culturale băcăuane”. Este vorba de o nouă lucrare personală, „Grigore Pascu. Puncte, linii, timbre”, iar aprecierea „gestului” său îi aparține celui care a semnat „Cuvântul lămuritor” al ei, conf. univ. dr. Ioan Dănilă.

Mihai Ceucă, după aproape 30 de ani de cercetări în arhive, în biblioteci și pe teren, ne face cunoscut portretul adevărat al primului telegrafist și filatelist băcăuan, Grigore Pascu. Portretul a apărut într-o excepțională și cuprinzătoare lucrare care a văzut lumina tiparului sub auspiciile Editurii Bibliotecii „C. Sturdza”, din Bacău.

Cartea, tipărită în formatul unui veritabil album, cuprinde în 231 de pagini o surprinzătoare monografie „a unei familii de băcăuani veritabili” – cum o etichetează chiar autorul, prea puțin cunoscută până acum, dar care a dat culturii băcăuane și naționale încă un nume important, unul dintre fiii ei fiind Giorge Pascu, cel care a avut contribuții esențiale la dezvoltarea filologiei românești și căruia chiar profesorul Ioan Dănilă i-a dedicat o lucrare apărută tot în această perioadă.

În cartea lui Mihai Ceucă sunt reproduse numeroase imagini ale Bacăului vechi, dar și documente care aduc elemente inedite din istoria filateliei românești și băcăuane. Contribuții esențiale sunt, însă, și cele referitoare la familia lui Grigore Pascu, precum stabilirea exactă a anului nașterii filatelistului, 1853 și nu 1854 cum au declarat rudele la decesul său.

Pasiunea lui Grigore Pascu pentru filatelie și poziția sa de pionier al acesteia în plan băcăuan i-au determinat pe membrii actualei asociații filatelice locale să dea acesteia numele său. Însă Mihai Ceucă – primul și cel mai important monograf al ilustrului filatelist – recomandă să luăm în considerație, în primul rând, calitatea lui Grigore Pascu de prim telegrafist al Bacăului într-o perioadă în care această tehnologie era o noutate absolută. De aici și titlul sugestiv, dar și metaforic al cărții.

Talentul de cronicar modern al lui Mihai Ceucă fac o plăcere din lectura acestei lucrări, sprijinită pe ineditele documente dezvelite și invocate de autor. Dar, inclusiv accentele polemice cu privire la viața filatelică băcăuană dau savoare lecturii.

Cartea trebui pusă, astfel, în bibliotecile personale, pe raftul cu documente inedite.