Fundația „Pădurea de Mâine” a început regenerarea unei suprafețe forestiere de 18 hectare pe raza orașului Târgu Ocna. În această lună au fost plantate primele 10 ha, iar celelalte 8 ha vor fi reîmpădurite în primăvara anului viitor. Suprafața proaspăt reîmpădurită aparține Obștii Composesorat „Salina”, din Târgu Ocna, asociație a micilor proprietari de pădure locali care și-au primit înapoi terenurile deținute de înaintași în perioada interbelică. Terenul este o fostă pășune degradată care a fost trecută în fondul forestier pentru reconstituirea proprietății Obștii.

În anii 1980 au mai fost încercări de regenerare a terenului, dar solul erodat, sărăcit, și pășunatul intensiv din zonă au afectat grav puieții plantați atunci. Pentru plantația de anul acesta, Fundația Pădurea de Mâine a contractat un studiu pedostațional care a determinat cea mai bună formulă de împădurire: 75% pin, 25% amestec de foioase (paltin și frasin de munte). În total au fost plantați acum aproximativ 40.000 de puieți.

Plantația va fi îngrijită până la instalarea stării de masiv

Pentru a se opri pășunatul accidental și a ține departe și erbivorele sălbatice, întreaga plantație a fost înconjurată cu un gard din stâlpi de beton și plasă de sârmă. Perimetrul îngrădit are mai bine de 2,6 km lungime și include și parcela care va fi regenerată în primăvara anului viitor.

Pentru lucrările de pregătire a terenului și plantația efectivă a fost contractată o firmă cu experiență. „Totuși – spune Mihail Caradaică, directorul executiv al Fundației Pădurea de Mâine -, nici anul acesta nu a fost posibil să organizăm plantarea cu voluntari.” Anul acesta, doar câțiva membri ai Obștii s-au putut alătura șantierului.

„Nu poate fi ceva mai nobil decât sa plantezi copaci la umbra cărora să nu speri să te adăpostești doar tu – ne-a declarat Bogdan Ababei, unul dintre membrii Obștii Salina. Facem ceva pentru copiii noștri, pentru generația următoare. Astăzi, un munte prinde viață.”

Lucrările de regenerare vor fi continuate cu monitorizare și lucrări specifice timp de cel puțin trei ani, până la instalarea stării de masiv, când coroanele tinerilor arbori se ating iar aceștia se pot dezvolta independent de ajutorul omului.

Fundația Pădurea de Mâine plantează un milion de puieți

Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Obiectivul programului este plantarea unui milion de puieți. Lucrările de întreținere și monitorizare vor continua timp de cel puțin trei ani pe fiecare plantație, pentru instalarea cu succes a vegetației forestiere.

Din toamna anului 2017, au fost plantați 797.000 de puieți, pe 186 ha de teren din 9 județe.

Orice proprietar privat de păduri sau unitate administrativ-teritorială din România poate aplica pentru a participa la Pădurea de Mâine cu un proiect de reîmpădurire.
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2020 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group.

 Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE