Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România nu putea să nu lase urme. Însă dincolo de implicaţiile spirituale ori politico-sociale iată că lasă şi “urme monetare,,. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR nu a ratat momentul de a emite o Circulară Nr. 10/2019 din 17 mai 2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi punerea în circulaţie (a monedei din alamă) cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România. Ceea ce nu e rău. Însă, Circulara a fost Publicată în: Monitorul Oficial nr. 433 din 31 mai. Circulara pevedea că începând cu data de 30 mai 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic monedele cu pricina. Ori, publicarea în Monitorul Oficial a avut loc pe data de 31 mai după data prevăzută de norma BNR privind punerea în circulaţie. Un calcul simplu ne arată că aceste monede vor ajunge la public după plecarea Sanctităţii Sale. Având în vedere data emiterii Circularei, 17 mai, era timp suficient pentru ca această regie, Monitorul Oficial, să publice în timp util textul, pentru ca aceasta să poată produce efectele avute în vedere de emitent, adică, emiterea pe piaţă a monedelor, simultan cu vizita Papei Francisc. Ar fi fost o surpriză plăcută. Dar nu a fost să fie. Această instituţie, Monitorul Oficial, a devenit în ultima vreme un fel de stat în stat. (vom reveni asupra acestui subiect)

Revenind însă la monedele noastre, nu putem să nu remarcăm inteligenţa creativă a celor ce le-au proiectat. Întrucât pentru colecţionari ele devin serii, adică ar fi incompletă colecţia in lipsa unei imagini. Astfel Aversul monedei din aur prezintă imagini ale unor lăcaşuri de cult şi numele localităţilor unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif – “BUCURESTI”, Sanctuarul marian – “SUMULEU CIUC”, Catedrala Sfânta Treime – “BLAJ”, Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină – “IASI”, vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripţiile în arc de cerc “ROMANIA” şi anul de emisiune “2019”, stema României şi valoarea nominală “500 LEI”.

Aversul monedei din alamă pentru colecţionare prezintă aceleaşi imagini cu menţiunea; …. valoarea nominală “50 BANI” şi litera “N” într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecţionare.

Aversul monedei din alamă pentru circulaţie prezintă imaginile acelorasi lăcaşuri de cult ( şi numele localităţilor unde se află acestea ) vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul şi blazonul Sanctităţii Sale şi inscripţiile în arc de cerc “VIZITA APOSTOLICA A SANCTITATII SALE PAPA FRANCISC IN ROMANIA”, perioada vizitei “31 MAI – 2 IUNIE”, deviza acesteia “SA MERGEM IMPREUNA!”.

Monedele din aur şi monedele din alamă pentru colecţionare sunt ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Monedele din alamă pentru circulaţie cu valoare nominală de 50 bani au aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în circulaţie la cupiura de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.

Monedele din aur, monedele din alamă pentru colecţionare şi monedele de circulaţie, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur şi a monedelor din alamă pentru colecţionare, cu această tema se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, iar punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie, se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.
Revenind la preambulul materialului nostru. Nu ar fi fost oare frumos ca acest omagiu să se manifeste simultan cu prezenţa în ţara a Sanctităţii Sale? Instituţia care a întârziat nepermis acest demers e Monitorul Oficial. Un sabotaj inexplicabil şi… nesancţionabil……. Deocamdată.

Jr. Adrian M. Ionescu


PUBLICITATE