În perioada 14 – 18 mai, Inspecţia Judiciară efectuează un control la Curtea de Apel Bacău, se anunţă într-un comunicat.

Verificările se vor axa pe modul în care judecătorii cu funcţii de conducere îşi îndeplinesc atribuţiile manageriale, dar şi modul în care judecătorii şi personalul auxiliar respectă normele procedurale şi regulamentare.

Raportul va conţine concluzii privind bunele practici, deficienţele şi vulnerabilităţile identificate, precum şi propuneri înlăturarea acestora şi prevenirea riscurilor în activitate.

Raportul va fi înaintat Secţiei pentru judecători a CSM până la 25 iunie 2018.