Anul acesta, Hanuka a început duminică seara, (pe 2 decembrie.) când s-a aprins prima lumanărică din ritual. Marţi seara, când se aprinde a treia lumânărică, va fi, pentru Comunitatea Evreilor din Bacău, priliej de sărbătoare împreună. La invitaţia preşedintelui Comunităţii, evreii se vor întâlni la Restaurantul “Dumbrava”, marţi, 4 decembrie, ora 17.00, la care vor participa Aurel Vainer, preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi Prim Rabin Schaffer. Sunt invitaţi, de asemenea membri ai altor minorităţi din Bacău.

În limba ebraică, cuvântul Hanuka înseamnă “Inaugurare “, sărbătoarea fiind denumită astfel deoarece comemorează evenimentele legate de reinaugurarea Templului Sfânt din Ierusalim. Evenimentele comemorate cu această ocazie s-au petrecut în perioada anilor 165-163 î.e.n.,când Ierusalimul se afla sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, în timpul regelui grec Antiohus Epifanes.

Stăpânirea seleucidă a încercat să elimine iudaismul şi să-l înlocuiască cu idolatrizarea zeilor păgâni, mergându-se până la pângarirea Altarului din Templu. Evreilor le era interzis efectuarea de Brit Mila (tăierea împrejur a băieţilor evrei, la 8 zile de la naştere ), studiul Torei , Bar Mitzva – majoratul băieţilor evrei, la împlinirea vârstei de 13 ani etc. Acesta este motivul principal care a condus la puternica răscoală împotriva stăpânirii greceşti, sub brava conducere a macabeilor.

Evreii au reuşit, în timpul Marelui Preot Matitiahu Ben Iohanan Haşmoneul şi a celor cinci fii ai săi, dintre care cel mai viteaz fiind Iuda Macabeul, simbol al eroismului iudaic – de aici şi numele dinastiei de Macabei,- să elibereze Templul Sfânt de sub stăpânirea cotropitorilor, după care au trecut la re-purificarea acestuia, prin înlocuirea tuturor obiectelor de Cult care au fost pângărite şi re-zidirea Altarului Sfânt. S-a refăcut şi Sfeşnicul (Menora) din Templu şi s-a găsit o căniţă cu ulei casher (nepângărit) pentru sfeşnic, care ajungea pentru o zi. S-a întâmplat o minune şi uleiul a ajuns pentru 8 zile, perioadă suficientă pentru pregătirea unei noi cantităţi de ulei casher.

În amintirea acestei minuni, se sărbătoreşte Hanuka, timp de 8 zile, cu începere de la 25 Kislev (după calendarul iudaic) şi se foloseşte un sfeşnic special pentru această sărbătoare, numit “hanukie“. “În prima seară, se aprinde o lumânare (samaşul nu se numără ), în a doua seară, 2 lumânări, până la 8 lumânări, în ultima zi a sărbătorii. Hanuka este denumită şi Hag ha- Orim (Sărbătoarea luminilor) – Sărbătoarea victoriei luminii asupra întunericului- metaforic, reprezentând bezna în care voiau cotropitorii seleucizi să menţină poporul evreu, prin renunţarea la credinţa străbună , precum şi speranţa la o viaţă liberă”, ne-a spus Brif Heinrich, preşedinte al Comunităţii Evreilor din Bacău.

La Sinagogă se spune, în fiecare dimineaţă, Halel (Slavă) şi se citeşte câte un pasaj din Tora, iar la Şmone Esre (Amida) se intercalează “Al ha-nisim“ (Pentru minunile). Tradiţionale sunt obiceiurile legate de Hanuke – geld (bani de Hanuka pentru copii), jocurile de cărţi şi cele cu dreidel (titirez), special pentru Hanuka (pe feţele titirezului sunt înscrise, în ebraică, literele “N“, “G“, “H“ si “Ş“, de la fraza Nes Gadol Haia Şam – care se traduce prin “o mare minune s-a întâmplat acolo“. Se obişnuieşte să se consume gogoşi şi alte preparate în ulei (latkes de cartofi şi gogoşi cu gem – ( “sufganiot “) – cu referire la minunea arderii uleiului din Menora.

Gheorghe Bălţătescu