Persoanele juridice trebuie să depună la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) declarații privind beneficiarii reali. Măsura este impusă de Legea 129/2019 privind spălarea banilor și finanțării terorismului și are termen final 21 iulie 2020. Depunerea declarațiilor – spune directorul ORC Bacău, Ghiorghiță Patrichi -, trebuie făcută în maxim 15 zile de la aprobarea bilanțului contabil al firmei, iar termenul final este 21 iulie 2020.

Formularul pentru declarație – am aflat de la Ghiorghiță Patrichi – se găsește la ORC, dar declarația poate fi dată, în formă autentică, și la notar. Declarația o face reprezentantul legal al firmei (administratorul acesteia), oricât de mulți asociați ar avea compania. La ORC se dă în fața unui reprezentant al instituției, desemnat special pentru aceasta, și este nevoie de datele de identificare a fiecărui asociat și de cartea de identitate a deponentului. „Nedepunerea declarației – a precizat directorul ORC Bacău – va fi sancționată, conform clauzei legale de dizolvare a firmei”.

Persoanele juridice (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și a societăților deținute integral sau majoritar de stat) vor depune astfel de declarații la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare.
Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică ORC, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult, se interzice emiterea de noi acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ acțiunile la purtător emise anterior intrării in vigoare a legii vor fi convertite în acțiuni nominative.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat în lista de formulare pentru persoanele juridice Declarația privind beneficiarii reali.PUBLICITATE