Expertul băcăuan în agricultură ecologică, Marius Cașiș a înaintat Parlamentului un proiect de lege pentru creșterea suprafeței agricole ecologice în România, conform Pactului Verde European, și înființarea unei Agenții în domeniul agriculturii ecologice, care va acționa pentru promovarea și sprijinirea agriculturii durabile la nivel național prin creșterea suprafețelor agricole certificate ecologic, recunoscute la nivel european. O astfel de instituție publică s-ar putea numi Agenția pentru Dezvoltarea Agriculturii Durabile Românești (ADADR), cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

„Prin această propunere legislativă – susține Marius Cașiș – se urmărește modelul propus și aplicat la nivel european pentru dezvoltarea agriculturii ecologice cu 25% din suprafața agricolă până în anul 2030, conform Pactului Verde European”.

Potrivit proiectului de lege, Agenția va îndeplini funcția de autoritate de stat în domeniul agriculturii ecologice și va exercita următoarele atribuții:

· Întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului de agricultura durabilă;
· Monitorizarea agenților înregistrați și certificați ecologic (fermieri, procesatori, traderi, producători de imputuri, comercianți de imputuri, laboratoare de analiză, organisme de certificare, transportatori și depozitari ai produselor obținute din agricultura ecologică din România);
· Reprezentarea MADR, pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta și de legislația în vigoare;
· Reglementarea sistemului de consultanță agricolă, prin crearea unui corp de experți, specialiști în agricultura ecologică.

Astfel, inginerii responsabili de agricultura ecologică din cadrul Direcțiilor Agricole Județene, vor fi preluați de noua Agenție.
Pactul Verde European – a mai opinat Marius Cașiș – urmează să fie finanțat cu 1.800 de miliarde de euro, proveniți din Planul de Redresare NextGenerationEU, precum și cu fonduri din bugetul pe șapte ani al Uniunii Europene. Iar înființarea unei astfel de Agenții va impune realizarea unor sisteme agricole-alimentare de calitate benefice pentru economia rurală și, implicit, pentru sănătatea populației.

În ultimii ani, România se confruntă cu un puternic deficit de balanță comercială în domeniul eco-agro-alimentar. Comerțul exterior este dominat de produsele agricole ecologice neprelucrate, în timp ce pe piața națională se introduc cantități importante de produse alimentare certificate ecologic, cu valoare adăugată.

Marius Cașiș: „În scurt timp așteptăm să fie desemnat un ministru al Agriculturii, poate în persoana domnului Chesnoiu, și vreau să-l «bombardăm» cu noi propuneri legislative. Cu tristețe va spun că atât timp cât a fost domnul Oroș ministru în acest sector, agricultora a stat pe loc, mai bine de 12 luni.”

 

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE