Cifrele din raportul de activitate al Judecătoriei Bacău, pe anul 2017, arată un volum de muncă infernal, în condiţiile unui număr insuficient de judecători. Încărcătura pe judecător a fost de 1.607 dosare la Secţia Penală. Raportul confirmă și o subfinanțare cronică.

Conform raportului de activitate al Judecătoriei Bacău, instanţa a înregistrat, anul trecut, un volum de 32.866 cauze, din care 23.504 cauze noi, la care se adaugă 9.362 cauze aflate în stoc şi nesoluţionate din anii anteriori. Secţia Civilă figurează cu 16.702 cauze nou intrate, iar cea Penală, cu 6.802 cauze noi.

“Comparativ cu anul 2016, când s-a înregistrat un volum de 23.687 cauze, volumul de activitate în anul 2017, per total instanţă, a fost mai mic cu 183 cauze, pe secţii fiind înregistrată o scădere cu 1.337 cauze la Secţia Civilă, dar o creştere cu 1.154 cauze la Secţia Penală”, se arată în raport. În ceea ce privește încărcătura pe judecător, cifrele arată un volum de muncă infernal.

Raportat la numărul dosarelor nou înregistrate, la care se adaugă stocul de dosare, încărcătura pe judecător a fost de 1.607 dosare la Secţia Penală, iar la Secţia Civilă, de 1.106 dosare. Încărcătura pe judecător s-a calculat prin raportare la numărul de judecători care şi-au desfăşurat efectiv activitatea la Judecătoria Bacău, respectiv 27 de magistrați, întrucât unul a fost delegat la Penitenciarul Bacău, unul a fost suspendat din funcţie şi alți 5 au fost în concedii de creşterea copilului.

Indicele de casare a hotărârilor

Raportul face referire și la hotărârile casate în apel sau recurs faţă de numărul de cauze soluţionate. Din totalul de 24.658 dosare soluționate, au fost casate 614 hotărâri, indicele de casare fiind de 2,49%. Raportat, însă, la numărul de cauze trimise în apel/recurs, un total de 2.950 hotărâri, indicele de casare la nivelul instanţei este de 20,81%: la Secţia Civilă, din totalul de 2.533 hotărâri, au fost casate 335 hotărâri, indicele de casare fiind de 13,22%, iar la Secţia Penală, din totalul de 417 hotărâri, au fost casate 279 hotărâri, indicele de casare fiind de 66,90%.

Deficit de personal

În 2017, schema aprobată pentru Judecătoria Bacău a fost de 34 judecători, din care 25 în secţia civilă şi 9 în secţia penală. Însă, din acest total, au desfăşurat efectiv activitate 27 de judecători, întrucât un judecător a fost suspendat din funcţie din anul 2013 (fiind în cursul anului eliberat din funcţie ca urmare a unei condamnări penale), 5 judecători s-au aflat, pe perioade lungi sau în tot cursul anului, în concedii de creşterea copiilor, iar un judecător a fost delegat la Penitenciarul Bacău.

“De altfel, această ultimă situaţie (delegarea la PNT) se perpetuează an de an, astfel că în fapt, la Judecătoria Bacău, întotdeauna un judecător este delegat la această instituţie, nefiind alocat ca atare un astfel de post pe schema instanţei noastre. De precizat că, în considerarea locurilor vacante temporar existente la nivelul Judecătoriei Bacău, s-a decis delegarea la Judecătoria Bacău a unui judecător din cadrul Judecătoriei Adjud pe o perioadă de 6 luni, delegarea acestuia încetând la data de 01.03.2017. Prin hotărârea CSM din 28 februarie 2017, s-a hotărât ocuparea pe o perioadă nedeterminată a două posturi temporar vacante”, se precizează în raport. Schema aprobată de grefieri a fost de 46 de posturi, însă 3 dintre ei au fost în concediu pentru creştere copil (unul și-a reluat activitatea din aprilie 2017).

Număr redus de săli de judecată

În raport este adusă în atenție și problema infrastructurii instanței, pentru care momentat există o rezolvare doar la nivel de proiect (construirea unui sediu nou).

“Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Bacău este dat în folosinţă în anul 1958, prezintă un grad ridicat de uzură şi nu îndeplineşte standarde minime pentru funcţionarea normală a instanţei, aspectul general al sediului instanţei este învechit, cu lambriuri pe pereţi şi cu mobilier nepotrivit, impactul asupra publicului pe care îl deserveşte nefiind unul favorabil. Totuşi, este de apreciat că la sfârşitul anului 2016, s-au efectuat lucrări de reparaţii ale acoperişului, care, uzat peste măsură, permitea infiltrarea apei şi formarea mucegaiului în birouri, şi s-au văruit birourile, sălile de judecată şi holurile instanţei”, se menționează în raport. În prezent, ședințele de judecată se desfăşoară în 4 săli de judecată, în condiţiile în care, în cadrul Judecătoriei Bacău, funcţionează 7 complete penale şi 20 de complete civile.

“Numărul mic de săli de judecată face ca activitatea să se desfăşoare în doi timpi, şedinţele de judecată fiind programate de la ora 9, respectiv orele 13. La nivelul instanţei există doar o cameră de consiliu total improprie, nefiind dotată cu echipamente de înregistrare audio şi având un mobilier vechi şi foarte uzat. Birourile judecătorilor şi ale grefierilor sunt supraaglomerate, iar dotarea cu aparate de aer condiţionat este asigurată doar în câteva birouri, prin eforturile financiare ale judecătorilor care le ocupă”, sunt câteva din problemele întâmpinate de instanță.

La acestea, se adaugă și lipsa de finanțare chiar și pentru cele mai elementare lucruri: “Judecătoria are în dotare un autoturism folosit pentru transportul corespondenţei la serviciul special din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru deplasarea completului de judecată la cercetarea la faţa locului sau la locul în care se găsesc internate persoanele cu privire la care se solicită internarea medicală sau punerea sub interdicţie. Din păcate, datorită constrângerilor bugetare, care se concretizează în lipsa carburantului, chiar şi acest unic autoturism nu poate fi folosit pentru întreaga activitate.”

Cea mai mare problemă a Judecătoriei Bacău rămâne, însă, spaţiul de depozitare a arhivei vechi, de la subsolul clădirii, spaţiu total insuficient, “toate cele 9 săli fiind arhipline cu dosare, în rafturi din tavan până la podea, dosarele fiind arhivate, în ordine numerică şi pe jos, şi pe hol, (…) în condiţii total improprii”.

“Această situaţie a fost prezentată în ultimii doi ani Ministerului Justiţiei prin numeroase adrese şi note de fundamentare. De altfel, aşa cum se poate observa din datele statistice, activitatea instanţei este în continuă creştere. (…) Toate aceste creşteri se vor reflecta şi în depozitarea dosarelor în arhivă”, este concluzia conducerii instanței.