Sistemul medical din România funcționează numai pe baza cardului național de sănătate, un document unic pentru fiecare persoană ce are vârsta peste 18 ani. Dacă mergi la doctor, dacă ai nevoie de medicamentele compensate prescrise printr-o rețetă, dacă vrei să îți faci o analiză la un laborator sau o investigație medicală îți trebuie acest card. Nu ai un asemenea card? Iată ce trebuie să faci!

IMPORTANT!
Precizări pentru persoanele fără card emis

Conform prevederilor legii 95/2006 republicată, HG 900/2012, cu modificările și completările ulterioare și ordin CNAS nr. 98/2015, cardurile naționale se tipăresc (emit) din oficiu prin extrageri periodice din registrul național de evidentă al asiguraților. Comenzile se dau centralizat, la nivel național, către Imprimeria Națională, iar personalizarea se face de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (HG 900/2012) asigurații urmând a le primi prin intermediul serviciilor poștale.

La vârsta de 18 ani, cardul se emite implicit

Persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani li se emit în mod automat aceste carduri, cu o valabilitate directă de 7 ani, fără a depune în prealabil vreun document la Casa de Sănătate de care aparține sau la medicul de familie. Până la primirea cardului național, în situația în care au calitatea de asigurat, furnizorul de servicii medicale are obligația de a consulta sistemul informatic PIAS, de unde va tipări documentul care conferă pacientului dreptul la servicii medicale. Pe card sunt vizualizate numele și prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul național de asigurări de sănătate, numărul de identificare al cardului și data expirării.

Cardul de sănătate se emite din oficiu conform contractului între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Imprimeria Națională și nu există prevăzută în legislație procedura de emitere a cardului la cererea asiguratului. Procesul de emitere (tipărire) este continuu. Întrucât la ora actuală, la nivelul întregii țări mai există persoane care nu au cardul emis, CNAS a emis dispoziții conform cărora, în cazul în care o persoană asigurată nu are cardul emis, situație care se constată de furnizorii de servicii medicale prin interogarea paginii de web http://www.cnas.ro/ verificare-asigurat, aceștia au obligația de a-i acorda serviciile medicale fără card. Asigurații aflați în această situație așteaptă sosirea cardului prin poștă, la adresa de domiciliu.

Cardurile naționale sunt valabile numai pe teritoriul României.

Se poate verifica online calitatea de asigurat

Dacă sunteţi asigurat puteţi verifica dacă aveţi sau nu card de sănătate emis, accesând site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro, la secţiunea verificare asigurat. Tot ce trebuie să faceţi apoi este să introduceţi CNP-ul şi un cod de verificare. În doar câteva momente, pe ecranul calculatorului va apărea un mesaj care vă va indica dacă a fost emis cardul dumneavoastră de sănătate sau nu.

507.829
Acesta este numărul de carduri naționale de sănătate active, în prezent, la nivelul județului Bacău.

Atenţie! Ați pierdut cardul de sănătate? Se emite altul, dar contra-cost
Dacă v-aţi pierdut cardul de sănătate trebuie să depuneţi la CJAS Bacău următoarele documente:
• o cerere pentru eliberarea unui card duplicat
• o copie după actul dumneavoastră de identitate
• chitanţa care să ateste că aţi plătit contravaloarea emiterii unui nou card (15 lei – se plăteşte la casieria CJAS, unde depuneţi şi actele).
După ce veţi depune toate aceste documente, veţi primi o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate, valabilă pentru 60 de zile. În termen de maximum 2 luni de la înregistrarea cererii dumneavoastră veţi primi acasă noul card de sănătate. Dacă nu, se va emite o altă adeverință înlocuitoare.