Membrii Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) au analizat, la sfărșitul săptămânii trecute, în Adunarea Generală anuală, activitatea acesteia pe anul 2018 și au aprobat Programul de activitate pe acest an.

La deschiderea lucrărilor adunării a fost transmis mesajul președintelui CECCAR, prof. univ. dr. Aurelian Șova, în care anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri, a fost supranumit ca „an de referință pentru profesia contabilă”, anul în care și organismul profesional al contabililor a sărbătorit 97 de ani de la înființare. „CECCAR – s-a arătat în mesaj – se concentreazămai ales pe viitorul profesiei contabile, dezvoltarea economiei și societății având la bază serviciile profesioniștilor contabili”. În mesajul său președintele Aurelian Șova a făcut referire la principalele acțiuni ale organizației în 2018 pe plan național și internațional și la reprezentarea CECCAR în plan internațional. Președintele a mai amintit de scopul organizației de a contribui la dezvoltarea profesională a membrilor săi și de a crea o legătură strânsă între profesia contabilă, mediul de afaceri și autoritățile de reglementare.

Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut a fost prezentat de președintele în exercițiu al Filialei Bacău, Radu Făghiean. Au fost subliniate principalele activități și acțiuni ale filialei și preocuparea pentru dezvoltarea profesională continuă, pentru respectarea Codului etic profesional și pentru comunicarea mai bună cu membrii filialei, dar și cu partenerii și beneficiarii ei.

Președintele Filialei a prezentat și Programul de activitate pe anul în curs, care cuprinde 17 activități majore.Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul trecut a fost prezentată de directorul executiv al Filialei CECCAR, Constantin Păstrăv, iarRaportul Comisiei de disciplină de președintele acesteia, Marcel Bulinschi.

Membrii filialei i-au ales și pe cei 13 reprezentanți ai acesteia la Conferința Națională a CECCAR care va avea loc săptămâna viitoare.
Dezbaterile care au încheiat adunarea s-au axat pe întărirea disciplinei membrilor în ceea ce privește prezența la activitățile filialei. S-a amintit, însă, și de vechea problemă a onorariilor derizorii acordate experților contabili judiciari, despre care se face vorbire de câțiva ani fără rezultate concrete. Președintele filialei a făcut, însă, un nou apel la colaborare și cooperare între membrii organizației și conducerea acesteia.

„Pentru anul în curs avem în vedere măsuri pentru consolidarea poziției profesiei contabile în economie și creșterea vizibilității profesioniștilor contabili și a încrederii pe care mediul de afaceri o manifestă față de experții contabili și contabilii autorizați. Depunem eforturi pentru finalizarea propunerilor legislative de modificare a Legii contabilității și pentru eliminarea pieței gri și negre din sfera serviciilor financiar-contabile”.
Prof. univ. dr. Aurelian Șova, președintele CECCAR