La dimensiunile sociale, administrative și economice pe care le are, municipiul Bacău a înregistrat cele mai multe dintre neregulile constatate în urma controlului efectuat de Camera Județeană de Conturi.

Plenul Curții de Conturi a României a aprobat și a făcut public Raportul referitor la finanțele publice locale ale județului Bacău pe anul 2015.

„Raportul – ne-a informat Alexandru Victor Nițulescu, directorul Camerei de Conturi Bacău – conține sinteza constatărilor rezultate în urma acțiunilor de control și audit efectuate de instituția noastră pentru exercițiul financiar al anului 2015”. Date referitoare la situațiile constate în județul Bacău sunt cuprinse în Raportul public pe anul 2015 pe care Curtea de Conturi îl prezintă Parlamentului, în Rapoartele referitoare la finanțele publice locale pe anul 2015, dar și în Raportul de activitate pe anul 2016.

PUBLICITATE

Astfel de date apar în dreptul unor instituții ca Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Oficiul de studii pedologice si agrochimice, Inspectoratul Școlar Județean, Serviciul de Ambulanță Județean, Casa Județeană de Pensii, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția Silvică și primăriile din Bacău și Comănești.

În Rapoartele finanțelor publice locale apar fișe ale nu mai puțin de 45 de instituții din Bacău (inclusiv de la Teatrul Municipal Bacovia, după Festivalul Theatershock), din Berzunți, Podu Turcului, Urechești și Zemeș, dar și din 37 de primării comunale. De asemenea, sunt arătate unele situații constate la finanțarea din fonduri europene, din Programului Operațional Sectorial Mediu și din Programul Operațional Regional, la Bacău și Comănești.

La 31 decembrie 2015, datoria publică înscria Bacăul între primele 15 județe ale țării.
Camera de Conturi Bacău a verificat și în anul 2016 aproape 60 de entități.

Nereguli de milioane de lei numai în municipiul Bacău

Numai la Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Bacău – se arată în Raportul public pe anul 2015 – s-a constatat decontarea unor facturi prescrise în sumă de 4,5 milioane de lei, pentru reparații efectuate la activele avute în exploatare prin contract de concesiune, active care sunt bunuri de retur și care la intrarea în faliment a societății trebuiau să devină libere de sarcini, conform contractului de concesiune și reglementărilor legale în vigoare. Mai mult decât atât, nu a fost utilizat fondul de întreținere, de înlocuire și dezvoltare pentru stingerea datoriei publice locale, în ordinea priorităților stabilite de reglementările legale în vigoare.

Totodată, la UAT Bacău prin Hotărârea Consiliului Local s-a aprobat Contractul de cesiune a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale. În acest contract, Municipiul Bacău are calitatea de „garant” pentru obligații de plată în sumă de 10.923 de mii de lei. Ulterior, datoriile către furnizorul de gaze naturale au fost achitate din bugetul UAT, inclusiv penalități în sumă de 422 de mii de lei, cu toate că societatea se afla în insolvență la data acordării garanțiilor.

UAT Bacău, a virat în contul de acreditiv deschis la CEC Bank suma de 345 de mii de lei, sumă ce a fost convertită în franci elvețieni și achitată către furnizor, cu toate că pentru această sumă, UAT avea obligația de a declara, de a reține și de a vira la bugetul de stat impozitul pe veniturile nerezidenților în cuantum de 55 de mii de lei.

La obiectivul de investiții „Reabilitare infrastructură urbană zona I.L. Caragiale-Milcov intersecție strada Letea”, nu au fost calculate, evidențiate și pretinse penalități în sumă de 2.936 de mii de lei, aferente lucrărilor neexecutate.

Totodată, s-a constatat că s-au efectuat plăți în sumă de 5.923 de mii de lei, echivalentul a 1.615 mii USD, direct din acreditiv, fără a fi evidențiate în Trezoreria Bacău și în Contul anual de execuție.
Municipiul Bacău, deși deține 51% din totalul de acțiuni al Companiei Regionale de Apă, diferența de 49% din capitalul social subscris și vărsat al operatorului economic fiind deținută de Consiliul Județean, a garantat cu veniturile proprii creditul bancar, aceste garanții trebuind a fi constituite de ambii acționari, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, așa cum prevăd reglementările legale în vigoare. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea împrumuturilor nu s-a constituit fond de risc.

Nereguli și în proiectele cu bani europeni

În Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, în urma verificării solicitării formulată de Primăria Bacău în calitate de beneficiar al proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” s-a constatat că deși există o hotărâre definitivă a instanțelor de judecată prin care s-a stabilit că abaterile de la legislația în domeniul achizițiilor publice sunt din culpa beneficiarului, Autoritatea de Management a Programului nu a întreprins măsuri pentru recuperarea sumelor datorate de acesta.

În Programul Operațional Regional, însă, în cazul proiectului „Modernizare Calea Moinești” (beneficiar tot UAT Bacău), există o necorelare între valoarea indicatorului panouri fonoabsorbante asumată de beneficiar prin cererea de finanțare și situația existentă pe teren, nesemnalată în rapoartele întocmite pe parcursul implementării proiectului.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ