Evaluarea din acest an a populațiilor speciilor de carnivore strict protejate (urs, râs, pisică sălbatică) de pe teritoriul județului Bacău se apropie de final. Acțiunea este realizată de gestionarii fondurilor cinegetice. Situațiile centralizate vor fi înaintate Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împreună cu propuneri de plafon maxim de intervenție, în funcție de nivelul pagubelor înregistrate, de situația efectivelor reale comparativ cu cele optime, de tendința și structura populației.

La aceste acțiuni au fost invitați și reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai universităților, ONG-urilor și custozii/ administratorii ariilor naturale protejate, pentru fondurile cinegetice care se suprapun cu ariile naturale protejate.

Mai mulți urși în județ

„Analizând datele comparative din anii trecuți – ne-a informat Petrică Ilieș, directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Bacău – se constată o evoluție pozitivă a populațiilor de urs pe toate fondurile cinegetice care oferă condiții propice de habitat pentru carnivorele mari și pentru care au fost calculate efective optime.

De asemenea, se constată prezența exemplarelor de urs, în special tineret, în cuprinsul fondurilor cinegetice care nu au avut stabilite efective optime și care nu reprezintă areal pentru specie”. Acest fenomen are la bază manifestările de teritorialitate ale exemplarelor mature, precum și creșterea numerică a populației, astfel încât exemplarele tinere de masculi sunt împinse în afara arealului și obligate să se adapteze în habitate forestiere care nu oferă cele mai bune condiții de adăpost și hrănire.

Fenomenul a generat în ultimul an numeroase conflicte, datorită faptului că ursul, un animal cu o capacitate de adaptare extraordinară, a învățat faptul că așezările omenești oferă oportunități de hrănire facilă.

Au reapărut râșii

Un alt fenomen interesant – a precizat Petrică Ilieș – a fost observat la populației de râs (Lynx lynx), specie la care vânătoarea a fost interzisă încă din anul 2012. Au fost semnalate exemplare chiar și pe fonduri cinegetice unde această specie dispăruse de câțiva ani. Râsul este o specie nocturnă, foarte discretă, teritorială și dificil de observat.

Cu toate acestea, în anul 2018 au fost observate exemplare cu un comportament oarecum social, de exemplu o familie formată din doi adulți și doi pui, pe un fond cinegetic în care râsul nu mai fusese observat de mai mulți ani.

„Măsurile de protecție instituite în ultimii ani au avut în general efecte pozitive asupra mărimii populațiilor de carnivore strict protejate, care însă nu sunt susținute de condițiile de habitat. Cauza o reprezintă exploatările forestiere, reducerea suprafețelor acoperite de păduri precum și creșterea activităților de exploatare a resurselor pădurii (ciuperci și fructe de pădure). În aceste condiții, este posibilă creșterea numărului de conflicte între om și animalele sălbatice, precum și creșterea fenomenului de braconaj cinegetic.”
Petrică Ilieș, directorul executiv al APM Bacău


PUBLICITATE