Albumul monografic „Grigore Pascu, linii, puncte, timbre”, realizat și lansat de cunoscutul colecționar, cartofilist și filatelist băcăuan Mihai Ceucă, a fost premiat cu medalia de aur la o recent vernisată expoziție națională de exponate și lucrări de literatură carto-filatelică din țară, la Timișoara.

Cartea face portretul adevărat al primului telegrafist și filatelist băcăuan, Grigore Pascu, și este o excepțională și cuprinzătoare lucrare care a văzut lumina tiparului sub auspiciile Editurii Bibliotecii „C. Sturdza”, din Bacău. Lucrarea este, însă, și o surprinzătoare monografie „a unei familii de băcăuani veritabili”, cum o etichetează chiar autorul, prea puțin cunoscută până acum, dar care a dat culturii băcăuane și naționale încă un nume important, unul dintre fiii ei fiind Giorge Pascu, cel care a avut contribuții esențiale la dezvoltarea filologiei românești.

„Sub coordonarea inimosului filatelist și cercetător cartofil, Marius Muntean- scrie Mihai Ceucă pe pagina sa de Facebook -, expoziția a găzduit spuma exponatelor și lucrărilor de literatură carto-filatelică din țară. Juriul expoziției, compus din Leonard Pașcanu (președinte al FFR), Emanoil Săvoiu, Mircea Calu, Nicolae Salade și Francisc Ambruș, greii filateliei românești contemporane mi-au apreciat munca de cercetare și medalia mă onorează.

Încă un prilej de a dedica succesul concitadinilor mei și de a face cunoscut întregii lumi filatelice un băcăuan, pionier al telegrafiei și filateliei românești.”
Mihai Ceucă a devenit de curând cetățean de onoare al municipiului Bacău, la propunerea Filialei Bacău-Neamț „Marius Mircu” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.