Ministerul Finanțelor Publice a lansat, luni, 4 februarie, Titlurile de stat Tezaur cu valoarea nominală de un leu, cu scadențe la 2, la 3 și la 5 ani și cu dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.
 
Titlurile de stat pot fi cumpărate, până pe 22 februarie, de la unitățile Trezoreriei Statului, până pe 21 februarie prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române din mediul urban și până pe 20 februarie la oficiile din mediul rural. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Sumele care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni nu sunt plafonate. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate.

În cazul decesului persoanei care subscrie, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor. Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lună, perioada de subscriere va fi de trei săptămâni, iar maturitatea acestor hârtii de valoare va fi stabilită în funcție de interesul manifestat de investitori.

Alte articole