Așezată la numai trei kilometri de orașul Comănești și, mai ales, de perimetrul carbonifer al zonei, comuna Asău a fost zeci de ani un fel de cartier al orașului. Sute de oameni aveau de lucru în minele comăneștene, dar și în alte întreprinderi ale acestuia. Schimbările politice și declinul economic al zonei din anii ’90 au avut influență și asupra comunei, dar aceasta și-a păstrat identitatea administrativă, economică și culturală, cu toate problemele care au grevat asupra întregii țări și mai ales asupra regiunii Moldova. Despre această identitate am discutat cu primarul comunei, Constantin Rădulescu (foto), care a candidat vara trecută pentru un nou mandat din partea PSD.

– Suntem, domnule primar, în preajma celei mai importante sărbători creștine, Paștele. Cum întâmpină, în acest an, locuitorii comunei Asău această sărbătoare? Mai sunt respectate tradițiile? Ce manifestări specifice Paștelui au loc în această perioadă în comună?

– În preajma sărbătorii Pascale, cetățenii comunei Asău își pregătesc gospodăriile de sărbătoare, pregătesc bucate tradiționale, iar în această Săptămână Mare merg la Denii, la Prohod, apoi la Înviere.

– Cu toți primarii stau de vorbă, de la început, despre bugetul pe care îl au la dispoziție în unitatea teritorial-administrativă pe care o păstoresc. Cum e la Asău? Aveți bani pentru proiectele pe care vi le propuneți? V-a satisfăcut recenta repartizare a finanțărilor de la bugetul județului?

– Comparativ cu anul 2016, în anul 2017 am primit la bugetul local, de la Consiliul Județean Bacău și de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, sume mulțumitoare pentru echilibrarea bugetului local.

– La ce proiecte de dezvoltare vă gândiți? Și, până la urmă, de unde finanțare? Ce spuneți despre fondurile europene? Dar despre cele de la guvern?

– Referitor la proiectele de viitor, am depus la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, mai multe propuneri de proiecte care vizează atât infrastructura de transport locală, cât și modernizarea infrastructurii școlare. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală , Măsura 7.2, avem în desfășurare proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Asău, județul Bacău”, în valoare de un milion de euro. Suntem la faza de licitație pentru modernizarea drumului comunal 146 (Apa Asău – sat Păltiniș) de 3,2 km și a altor drumuri sătești în Asău, Lunca Asău, Ciobănuș și Păltiniș.

– Pe site-ul oficial al comunei aveți șapte rubrici care descriu de la reperele sale istorice până la infrastructura de învățământ și sănătate, dar nimic despre economia ei. Să nu fie nimic de semnalat în acest sens? Cum arată comuna Asău din punct de vedere economic?

– Din punct de vedere economic lipsesc activitățile economice mari, singura activitate fiind exploatarea lemnului, apoi activitățile mici de comerț (în magazine) și creșterea animalelor. În rest, tineretul este plecat în străinătate. Câțiva locuitori ai comunei lucrează în orașul Comănești.

– Care sunt valențele turistice ale comunei și ce face primăria pentru punerea lor în valoare? Condițiile naturale ale zone și nu numai sunt propice turismului.

– Pentru activitatea de turism, mai bine zis de agroturism, este necesar să asigurăm o bună infrastructură rutieră, preocupare permanentă a administrației publice locale. Cu noua investiție „Modernizare drum comunal 146 Apa Asău – Păltiniș” vor fi asigurate condițiile pentru agroturism. Avem în comună două puncte de agrement: pescăria de la Cărunta, pe Valea Ciobănușului, și pescăria din punctul Izvor, în satul Păltiniș. Mai avem zona de agrement din punctul Capra, pe Valea Asăului, la familia Mircea Budacă. Suntem convinși că și alți cetățeni se vor ocupa pe viitor de construirea unor pensiuni.

– Cu mulți ani în urmă un centru de atracție pentru forța de muncă din comună era orașul Comănești. În ce măsură mai influențează orașul viața comunei?

– Orașul Comănești influențează într-o oarecare măsură viața comunei Asău, deoarece avem locuitori care au locul de muncă acolo, tot acolo este și liceul pe care îl urmează absolvenții clasei a VIII-a, dar și supermarket-urile, căutate și de oamenii din Asău.

– Pe 16 decembrie localitatea Asău va împlini 575 de ani de atestare documentară. Comuna Asău a fost consemnată cu satele ei de atunci, Apa Asău, Asău, Lunca Asău, Ciobănuș, Păltiniș și Straja și cătunul Gura Ciobănușului. Când marcați „Ziua comunei” și cum o veți sărbători?

– Sărbătorirea Zilei comunei dorim să o organizăm în luna august 2017.

Așezări atestate documentar acum 575 de ani

Din surse diferite, primele atestări documentare ale așezărilor din comuna Asău datează fie din 1442, fie din 1643. Denumirea localităţii Asău – susțin unii cercetători – „apare la 16 decembrie 1442, pe timpul domnitorului Ştefan al Ţării Moldovei şi a voievodului Ilie”. După alții, „prima atestare datează din 1643, de când se împărțea moșia Tazlăul Sărat între urmașii lui Dinga, până la Apa Asău, aflată în hotar”. Cert este, însă, că până în 1895 satul Asău a aparținut comunei Comănești.
Anuarul Socec din 1925 consemna apariția comunei Asău, formată atunci din satele Apa Asău, Asău, Lunca Asău, Ciobănuș, Păltiniș și Straja și cătunul Gura Ciobănușului, având în total 3.120 de locuitori și făcând parte din plasa Comănești.
Astăzi, comuna Asău are în componență satele Asău, Apa Asău, Ciobănuș, Lunca Asău, Păltiniș și Straja, în total cu 7.107 locuitori, conform datelor statistice la 1 iulie 2016.
Asău are obiective cu valoare istorică sau de patrimoniu, precum biserici, vestigii arheologice din epoca bronzului, rezervații forestiere. Comuna este și un important centru etnografic, dar și o zonă turistică.

Alte articole