Contribuabilii la bugetul de stat care nu au depus declarațiile fiscale până la termenele prevăzute și nu au solicitat regim derogatoriu vor fi notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Este o măsură pentru evitarea declarării stării de inactivitate fiscală a celor care nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege.

Unui contribuabil declarat inactiv i se anulează din oficiu, potrivit legii, înregistrarea în scopuri de TVA, iar inactivitatea se înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului și al reprezentanților lui legali. Pentru a se reactiva, contribuabilul trebuie să îndeplinească toate obligațiile declarative prevăzute de lege și să nu înregistreze obligații fiscale restante.

Pentru declarațiile fiscale al căror termen legal de depunere s-a împlinit în perioada stării de urgență, notificările de nedepunere a declarațiilor fiscale se emit în termen de 30 de zile de la data încetării acesteia. Termenul legal pentru depunerea declarațiilor este 25 iunie 2020, după care organele fiscale aplică procedurile pentru identificarea contribuabililor care îndeplinesc condiția pentru declararea inactivității fiscale.

Obligația depunerii declarațiilor fiscale la termen se menține și dacă a fost efectuată plata obligației respective, precum și în cazul în care în perioada de raportare nu rezultă sume de plată, dar rezultă obligația depunerii declarației.
Contribuabilii care își suspendă activitatea și înregistrează mențiunea privind inactivitatea temporară în Registrul Comerțului sau la entitatea care i-a autorizat pot beneficia, la cerere, de regimul derogatoriu de declarare a impozitelor și taxelor. Cererea se depune la organul fiscal competent.

Contribuabilii care nu desfășoară activitate și nu beneficiază de regimul derogatoriu de declarare au obligația depunerii declarației fiscale, înscriind „zero” la obligația fiscală.


PUBLICITATE