Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) SIF Moldova a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, valoarea dividendului aferent exercițiului financiar 2018. Aceasta este, în varianta brută, 0,0304 lei pe acțiune și corespunde unui rezultat net de repartizat de 50.159.949 de lei și unui cuantum al dividendelor de 30.256.347 de lei. Aproape 20 de milioane de lei sunt în categoria „alte rezerve”.

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net, iar plata dividendelor se face prin Depozitarul Central și agent de plată Banca Transilvania. Data de 10 mai 2019 a fost aprobată ca dată de înregistrare (ex-date 09 mai 2019), iar 30 mai 2019 ca dat plății dividendului.
Totodată, AGA a aprobat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 stabilite prin AGOA din 25.04.2016, neridicate până la 1 iulie 2019.

Acționarii – ne-a informat Costel Ceocea, președintele Consiliului de Administrație al SIF Moldova – au mai aprobat reducerea capitalului social al societății de la 101.317.917,60 lei, la 100.217.917,60 lei, respectiv cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 11.000.000 acțiuni proprii dobândite de societate.

Continuă răscumpărarea de acțiuni

Răscumpărarea de acțiunii proprii va continua, în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum si pentru derularea de programe de tip „stock option plan” pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directorii societății.

Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate este de maxim 20.300.000 (2,0036% din capitalul social), din care maxim 15.300.000 (1,5101% din capitalul social) vor fi răscumpărate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor. Maxim 5.000.000 de acțiuni (0,4935% din capitalul social) vor fi răscumpărate în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori.

Prețul minim minim de achiziție va fi prețul de piata de la Bursa de Valori din momentul achiziției, iar prețul maxim 2,2 lei. Durata Programului de răscumpărare este de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății.

Achiziționarea acțiunilor se va face prin ofertă publică de cumpărare pentru dobândirea a maxim 15.300.000 de acțiuni în vederea reducerii capitalului social și prin operaţiuni în piaţă pentru dobândirea a maxim 5.000.000 acțiuni în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”.

Aproape 49 de milioane de lei profit în 2019

Acționarii au aprobat și Programul de activitate pe anul 2019 în acord cu „Strategia și politica de investiții a SIF Moldova”, în care profotul net este de aproape 49 de milioane de lei
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 prevede venituri totale de 103.293.827 lei, cheltuieli totale de 49.087.940 lei și un profit brut de 54.205.887 lei.


PUBLICITATE