Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Bacău lansează miercuri, 12 decembrie, o premieră dedicată mediului economic, social și politic deopotrivă: „Ziua Economiei Băcăuane”. Evenimentul include și ediția a 25-a a Topului județean al firmelor și este organizat în parteneriat cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean. Participanții vor putea remarca o nouă modalitate de abordare a prezentării Topului firmelor, dar în primul rând dedicarea prezentărilor din program analizei stării actuale a economiei băcăuane, inclusiv în contextul ultimei sute de ani în care aceasta s-a format.

Pe agenda evenimentului sunt înscrise Prezentarea stării economiei județului Bacău la nivelul anului 2018, an al Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Prezentarea Topului firmelor din județul Bacău – ediția a 25-a, Retrospectiva Centenarului Economiei Băcăuane și Acordarea de distincții omagiale firmelor și principalilor parteneri.

Însuși Topul firmelor a fost alcătuit într-un mod nou și va evidenția firmele care după rezultatele din anul 2017 au ocupat primele zece locuri în domeniile lor de activitate. Structura clasamentelor este făcută pe cinci secțiuni (Agricultură, Industrie, Construcții, Comerț, Servicii), pe 13 domenii de activitate și 196 de grupe de activitate. Va fi prezentat și un Top 25, al celor mai bune firme din ultimii 25 de ani, pe patru categorii, inclusiv Topul exportatorilor.

Firmelor, instituțiilor și unor personalități băcăuane din comunitatea economică și politică le vor fi acordate diplome de merit și distincții omagiale: Meritul Centenar Agricol, Industrial și Comercial, Distincția Centenarium, Medalia Ziua Economiei Băcăuane, Trofeul CCI și insigne CCI.

„Am organizat, de 24 de ani, la sfârșit de an, Topul firmelor băcăuane – spune Doru Simovici, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău. Dar pentru că anul 2018 este un an deosebit, anul Centenarului Marii Uniri, dar și la sugestia firmelor băcăuane, am hotărât să dăm o notă nouă manifestărilor.

De aceea organizăm prima ediție a Zilei Economiei Băcăuane, un eveniment de business al mediului economic băcăuan la care se întâlnesc actorii lui principali. Este vorba de firme, de reprezentanți ai salariaților acestora, de parlamentarii de Bacău, de autoritățile și instituțiile statului reprezentate de primării și de instituțiile deconcentrate, de asociațiile profesionale și patronale, de reprezentanți ai mediului educațional, de parteneri regionali și naționali ai comunității de afaceri, precum și de personalități marcante ale vieții economice băcăuane”.

Topul – un ghid de încadrare a firmelor

Topul firmelor va fi prezentat, în acest, într-o metodologie adaptată contextului economic și social în care ne aflăm. Vor fi, astfel, evidențiate primele zece firme din fiecare categorie de activitate, pe grupe de mărime. Topul este organizat pe cele cinci secțiuni ale activității economice: Agricultură, Industrie, Construcții, Comerț și Servicii și pe 13 domenii de activitate (agricultură, industria alimentară, industria ușoară, industria lemnului, industria prelucrătoare, construcții, comerț cu ridicata, comerț intermediar, comerț cu amănuntul, tehnologia informației și comunicațiilor și cercetare-dezvoltare, transporturi, turism și alimentație publică, servicii diverse). Toate acestea sunt structurate pe 196 de grupe de activitate din Codul CAEN și pe 5 clase de mărime a întreprinderilor.

Sunt excluse din top mai multe grupe de activitate, precum băncile, societățile de investiții financiare, sau de asigurări – activitățile (oarecum) speculative.

Pe fiecare domeniu și grupă de activitate va fi prezentată, însă, câte o situație sintetică.
Indicatorii pentru clasificarea firmelor sunt cifra de afaceri netă, profitul din exploatare și rata lui și eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat.

În județul Bacău sunt active 15.014 firme, cele cu cifra de afaceri mai mare de zero sunt 11,164, firmele eligibile în Top sunt 5.119, iar firmele clasate în Top sunt 1.842. „La alcătuirea topului – a precizat Doru Simovici – s-a făcut diferență între firmele active juridic și cele cu cifră de afacere, pentru că din prima categorie fac parte și societățile aflate în insolvență sau în faliment. Diferența este die circa 26% și reprezintă un balast cărat an de an inutil, dar pentru care societatea face anumite cheltuieli. Dar, acele firme există și trebuie puse la socoteală.

Clasamentele speciale ale Topului firmelor

Firmele băcăuane vor fi însă clasificate în Top și după indicatori specifici, după care este analizată și starea actuală a economiei județului. Astfel, vom afla, în Top 25 primele nume după cifra de afaceri, după numărul de angajați, după profitul realizat și după volumul și valoarea exportului. De asemenea, vom afla care sunt afacerile din județ clasate în Topul Național al Firmelor 2018.

Retrospectiva centenarului economiei băcăuane

Prof. univ. dr. Dumitru Bontaș a întocmit pentru această primă ediție a Zilei Economiei Băcăuane o veritabilă retrospectivă a evoluției economice a zonei Bacău, o analiză documentată din surse reale. Retrospectiva pornește de la formarea comunităților umane pe actualul teritoriu al Bacăului, continuă cu primele încercări de stimulare a schimburilor comerciale între membrii comunităților, din secolul al XV-lea. Celelalte etape istorice sunt aliniate apoi firesc pe firul expunerii, între ele fiind Mica Unire din 1859, cu reforma agrară făcută de Al. I. Cuza și înființarea camerelor de comerț, cu instituirea sistemului monetar.

Sfârșitul Primului Război Mondial a însemnat și făurirea statului național modern. De aici începe și centenarul economiei băcăuane. Dumitru Bontaș îl analizează pe trei perioade istorice: perioada interbelică, perioada dominației sovietice (socialistă) și revenirea la economia de piață și capitalism, cu aderarea la Uniunea Europeană. Comun tuturor etapelor este realitatea existenței resurselor naturale și umane pe care le are România, dar și zona Bacău.

„Scot în evidență ceea ce s-a întâmplat în prima etapă cu formarea micilor întreprinderi pe domenii de activitate în exploatarea resurselor minerale de la noi. Dar în a doua etapă la care fac referire constat că multe întreprinderi înființate înainte, unele mari, altele mai mici, au fost modernizate. Pun însă în evidență și avântul industrial din Valea Trotușului, de la Moinești, Comănești și Târgu Ocna, până la platforma industrială Borzești. Și în Bacău și în alte orașe au fost făcute investiții importante. Atunci a fost însă o economie etatizată, cu proprietate privată foarte restrânsă. De aici toate consecințele, una fiind starea tot mai mare de nemulțumire a populației. Iar trecerea la economia de piață a fost foarte așteptată. S-a reinstituit proprietatea privată. Ce a urmat este îndeobște cunoscut, un moment important fiind cel din 2007, al intrării țării noastre în UE”.

Analiza cuprinde și unele sugestii sau chiar recomandări pentru readucerea Bacăului din punct de vedere economic pe locurile fruntașe pe care le-a ocupat acum 20-30 de ani.

Trofee, medalii, diplome, distincții omagiale

După o concepție proprie, dar și cu sprijinul cunoscutului istoric, colecționar și medalist Vilică Munteanu, CCI Bacău a pregătit pentru actuala ediție a Zilei Economiei Băcăuane și a Topului firmelor seturi dedicate de diplome, medalii și insigne care vor fi oferite firmelor din Top, personalităților băcăuane și tuturor celor prezenți.

Firmele din Top vor primi diplome pentru locurile I, II și III. Tot firmelor le vor fi conferite diplome Meritul Centenar Agricol, Meritul Centenar Industrial și Meritul Centenar Comercial. Tot pentru acest eveniment a fost bătută și Medalia „Ziua Economiei Băcăuane” și, pentru prima dată în noua istorie a CCI Bacău, vor fi înmânate insigne cu sigla proprie.

„Sărbătorim Centenarul Marii Uniri. În cei 100 de ani România și, implicit, județul Bacău au cunoscut o transformare importantă din toate punctele de vedere: economic, politic, administrativ, cultural, spiritual și social. Este momentul să cunoaștem și să recunoaștem contribuția hotărâtoare la această transformare a reprezentanților mediului economic, a întreprinzătorilor și firmelor, autorităților și instituțiilor județene, sindicatelor, asociațiilor patronale și profesionale. Când spunem economia județului, ne gândim la firme, începând cu Letea Bacău – prima societate cu capital românesc și terminând cu ultimele societăți comerciale înființate, ne gândim la salariații lor, la asociațiile lor patronale și profesionale, la autoritățile și instituțiile care contribuie împreună la bunul mers al activității acestora, la crearea de valoare materială și, de ce nu, și spirituală în județul Bacău.”
Doru Simovici, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău

Alte articole