Societatea Cultural-Științifică „Vasile Alecsandri“ Bacău a făcut, în primăvara acestui an, propunerea de a li se acorda doamnelor Tatiana Galan (profesoară de limba şi literatura română şi limba latină) și Mariana Gârmacea, profesoară-geograf, titlul de Cetățean de onoare al comunei Glăvănești, județul Bacău, pentru bogata carieră didactică, evidențiindu-se ca „promotori ai adevărului științific și ca formatori de caractere în rândul elevilor“.

Se precizează în respectiva adresă că, în comunitatea din care fac parte, s-au remarcat prin conștiință civică, generozitate, atitudine constructivă și dăruire în acțiuni la nivel local, dar și județean. Astfel, Tatiana Galan a contribuit la deschiderea comunității spre mediul francofon și la punerea în valoare a patrimoniului imaterial, în calitate de culegătoare de folclor, iar Mariana Gârmacea a scos în evidenţă patrimoniul istoric, fiind „artizanul ansamblului destinat stejarului secular din localitatea Fundătura“.

Cele două profesoare au fost în centrul atenţiei cu pregnanţă în anul 2014, când au tipărit monografia cvasicompletă „În oglinda timpului – Muncelu, Fundătura și Frumușelu de Glăvănești” (Bacău, Editura „Egal”, seria Universum Bacoviensis, 692 p.), rodul unei documentări îndelungate, care etalează calități de cercetător, de pasiune și râvnă. „Lucrarea a determinat aprecieri multiple din partea specialiștilor, ceea ce conferă autoarelor statutul de monografiști legitimi.”

În recomandarea sa, dl Vilică Munteanu, ca director al Arhivelor Naționale Bacău (în prezent, președinte al filialei locale a Asociației Generale a Arhiviștilor din România), semnalează Primăriei şi Consiliului Local ale comunei Glăvănești atributele de „cadre didactice remarcabile atât la catedră, cât și în acțiunile culturale, patriotice și de cinstire a înaintașilor“, cu deosebire în satul Frumușelu.

Gazetarul Petru Done, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, unul dintre cei care au avut prilejul să consemneze de mai multe ori și în mai multe publicații, dar și în social-media, preocupările și realizările doamnelor profesoare, dar și alte evenimente care au avut loc în comună, se referă, de asemenea, în recomandarea sa la realizarea volumului monografic menționat, în manuscris, și la alte asemenea scrieri documentate minuțios de-a lungul timpului.

Din recomandarea profesorului Lucian-Dumitru Musteață, reținem că „dorința de perfecționare a făcut ca doamna profesoară Tatiana Galan să câștige încrederea autorităților locale și județene prin eforturi personale în desfășurarea activităților de restaurare, reabilitare a multor obiective cu valoare istorică de pe teritoriul localității Frumușelu“. De asemenea, menționează apariția monografiei „În oglinda timpului…“, ca şi diverse articole cu caracter didactic publicate în reviste de specialitate. În prezent, dna profesoară a lansat volumul de povestiri cu caracter didactic „Și păpușile vorbesc…“, tipărit la Editura „Didactica nova” din Craiova. Recomandările au fost însoţite de un portofoliu impresionant ce conţine peste 120 de pagini pentru fiecare dintre cele două profesoare (CV în detaliu, cronici, recenzii, prezentări de carte, detalii despre relații culturale cu personalități din domeniu reprezentând județele Bacău, Gorj, Dolj).

Pentru micuța comunitate glăvăneşteană, ca și pentru profesoarele a căror bogată și intensă activitate didactică, culturală, civică, de formator și model pentru tinerele generații a dus la această recunoaștere și apreciere, festivitatea a fost ușor umbrită de amploarea redusă a sărbătoririi, lipsind, date fiind condițiile actuale, persoane și personalități importante din viaţa protagonistelor. Primarul comunei, dl Gheorghe Tilibaşa, le-a felicitat cordial pe cele mai recente deţinătoare ale înaltului titlu acordat de autorităţile locale.

 

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE