Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a stabilit graficul ultimelor sesiuni pentru depunerea cererilor de sprijin aferente schemelor de ajutor de stat pentru „Prima împădurire” și „Servicii de silvomediu”. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin care se acordă sprijinul se află în etapa finală de aplicare. Centrul județean Bacău al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ne-a făcut cunoscute perioadele în care sunt programate sesiunile.

Sesiunea a 4-a pentru depunerea cererilor la accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă SubMăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor, se va desfășura în perioada 16 septembrie – 13 decembrie 2019, alocarea financiară fiind de 15.000.000 de euro.

Sesiunea a 3-a pentru depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, Măsura – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor,se va desfășura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de circa 29.000.000 de euro.

Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie – 31 decembrie 2020).

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de accesare ale acestor măsuri și la condițiile de eligibilitate pot fi consultate pliantele de prezentare ale acestora, disponibile la adresa de internet www.apia.org.ro. De asemenea, în curând vor fi disponibile și Ghidurile solicitantului aferente celor două sesiuni ale schemelor de ajutor de stat.