Din primăvara anului 2008, salariații băcăuani cu vârste de până la 35 de ani puteau să adere la un fond privat de pensii, dirijând doi la sută din cotizația la asigurările sociale (CAS) de 9,5 la sută. Cine n-a făcut acest lucru, a fost distribuit aleatoriu la unul dintre aceste fonduri de pensii. Contribuţia la Pilonul II de pensii este opţională pentru cei cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

Pensiile private obligatorii completează sistemul de pensii din România, alături de pensiile din sistemul public și de pensiile facultative. În prezent, contribuţia lunară la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din contribuţiile pentru asigurări sociale (CAS). La sfârșitul lunii trecute, în toată țara, erau înregistrați 7,394 milioane de participanţi la unul dintre cele șapte fonduri de pensii private obligatorii: Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, Metropolitan Life Pensii, NN şi Vital.

Banii strânși la Pilonul II, moșteniți de familii
Ar trebui spus că, spre deosebire de sistemul de Stat (Pilonul I) bazat pe solidaritatea între generaţii, la care angajaţii plătesc pentru pensionarii de acum, fondurile private de pensii sunt constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor. Astfel, participanţii au drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie. Mai mult, banii acumulați la Pilonul II pot fi lăsați moștenire, în cazul decesului titularului înainte de vârsta de pensionare. Pentru aceasta, trebuie deschis pe numele moştenitorului un cont la fondul de pensii la care a contribuit titularul. Dacă un participant nu este mulțumit de fondul de pensii unde a aderat, îl poate schimba oricând. Transferul se face prin simpla semnare a actului de aderare la noul fond. Dacă aveți mai puțin de doi ani de când sunteți la un fond de pensii, transferul către un alt fond este comisionat cu până la 5% din valoarea contului acumulat. În plus, dacă faceți o altă alegere, în prealabil, este important să știți, pe lângă experienţa administratorului, comisioanele de administrare percepute de noul fond de pensii, comisioanele de transfer, instrumentele financiare şi procentele de active investite etc.


Cum vezi câţi bani ai în contul de pensii

În mod normal, la fiecare început de an, fondul privat de pensii la care angajatul a aderat notifică, prin poștă, situația financiară a contului de la Pilonul II. Astfel, participantul poate afla atât nivelul contribuţiilor virate până la sfârșitul anului precedent, cât şi valoarea sumelor strânse din investirea contribuţiilor sale în diverse active (depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni etc). Totodată, administratorii fondurilor de pensii private sunt obligați să anunțe, în scris, participanţii atunci când angajatorul nu a virat contribuţia lunară. Există și varianta mai simplă, de pe internet, pentru a afla situația contului de pensii. Astfel, toate fondurile de pensii administrate privat au lansat platforme online de vizualizare a conturilor. De aici, pot fi monitorizate, periodic, situațiile financiare. Însă, este bine ca, anual, să fie actualizate datele personale cu fondul, astfel încât să primiți acasă scrisoarea anuală obligatorie, dar și pentru a afla datele de logare la contul online (user, parolă şi, eventual, un alt element de siguranţă). La final, trebuie reținut că oricine este angajat şi are vârsta sub 35 de ani poate aderara la unul dintre cele șapte fonduri de pensie privată obligatorie. Iar, dacă nu o va face, va fi oricum distribuit aleatoriu la unul dintre aceste fonduri de pensii.


PUBLICITATE