Persoanele fizice pot investi și în luna aprilie în patru noi emisiuni de titluri de stat în Programul Tezaur, cu scadențe la 1,2,3 și 5 ani, cu dobânzi de 3,5%,4%, 4,5% și 5%. Până în prezent, peste 20 de mii de români au investit în titluri de stat mai mult de 1,2 miliarde de lei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate până pe 22 aprilie de la unitățile Trezoreriei Statului, până pe 18 aprilie prin Compania Națională Poșta Română pentru mediul rural și până pe 19 aprilie pentru mediul urban, tot prin Poșta Română. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, fără plafon maxim individual de subscriere.

Titlurile de stat care sunt lansate acum sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare.

Ulterior, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate. De asemenea, titlurile de stat emise în Programul Tezaur pot fi transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă această calitate.

Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lună perioada de subscriere va fi de trei săptămâni, iar maturitatea acestora vor fi stabilită în funcție de interesul manifestat de investitori.