Guvernul a aprobat extinderea până la 31 iulie a termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Termenul – motivează Ministerul Finanțelor Publice măsura – a fost extins „deoarece atât bonificația de 5% din impozitul pe venitul aferent anului 2018 și plătit integral până la 15 martie 2019, cât și cea acordată corespunzător pentru contribuțiile sociale datorate, au suscitat interesul contribuabililor, care a determinat îngreunarea Spațiului Privat Virtual prin numărul foarte mare de accesări ale acestui serviciu online gratuit în apropierea expirării termenului inițial de 16 iulie”.

Declarația se completează și se depune de persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România și/sau din străinătate, și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate au, de asemenea, obligația de a depune Declarația Unică.

Declarația Unică se depune online, atât prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), pe baza de nume utilizator și parolă, sau cu certificat digital calificat, cât și prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Declarația se poate depune și în format hârtie direct la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de persoanele fizice a Declarației Unice se sancționează cu amendă de la 50 la 500 de lei, potrivit art.336, alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală.