Tribunalul Bacău, unde se judecă cererea de intrare în faliment a societății Rafo Onești, a fixat un nou termen în această cauză, pe 6 iunie. Casa de Insolvență Transilvania (CITR), administratorul judiciar al societății Rafo Onești, a fixat însă un nou termen pentru vânzarea activelor acesteia pe 14 iunie.

Pe 6 iunie, Tribunalul Bacău vrea să știe exact care este datoria rafinăriei către creditori și care justifică cererea de intrare în faliment. Rafo este în insolvență, iar foștii ei salariați – spunea reprezentantul lor, Ion Marian – mai cer acum un singur lucru: să le garanteze cineva că își pot recupera și în ce condiții creanțele de natură salarială, drepturile neachitate în anul 2016. „Noi nu ne pierdem niciodată speranța în rezolvarea situației, chiar în preluarea și repornirea rafinăriei, deci așteptăm cu încredere și noul termen al Procesului”.

Prețul de pornire a procedurii prin vânzare directă anunțată din nou de CITR a rămas 44,625 de milioane de dolari SUA, fără TVA. Casa de Insolvență va putea recepționa, însă, și oferte sub prețul de pornire, dar nu sub valoarea de 29,750 de milioane de dolari. Garanția de participare este de două milioane de dolari și nu este purtătoare de TVA, iar caietul de sarcini costă 20,000 de euro, plus TVA.