Directia Generala a Finantelor Publice Bacau anunta contribuabili ca, prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.234/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483/7.07.2011, a fost aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Sunt obligati sa depuna aceste raportari contabile toti operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro (suma ce se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data încheierii exercitiului financiar precedent – respectiv cursul euro la 31.12.2010 de 4.2848 lei/euro). „Mai depun aceste raportari subunitatile înregistrate în România, care apartin unor persoane juridice cu sediul în strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, în conditiile legii, institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata”, a explicat Zoana Sârghi, de la Biroul asistenta pentru contribuabili, la DGFP Bacau. Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica încadrarea în criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare încheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercitiului financiar respectiv. Pentru întocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevazut se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare încheiate la finele exercitiului financiar precedent. Agentii economici vor depune la registratura unitatilor teritoriale sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, împreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii. „Conform calendarului, termenul limita este 15 august. Dar pentru ca aceasta data este zi nelucratoare, raportarile contabile la 30 iunie 2011 vor fi depuse obligatoriu pâna marti, 16 august. Invitam contribuabilii sa depuna din timp aceste documente, pentru a se evita aglomeratia de la ghisee”, a mai precizat reprezentantul DGFP Bacau.
Nu intocmesc raportarile contabile: operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I al anului 2011 s-au aflat în inactivitate temporara, persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii, entitatile infiintate in cursul anului 2011

Formatul electronic al raportarilor contabile, continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitia operatorilor economici gratuit prin unitatile teritoriale. Acesta mai poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Roxana Neagu