Ediția de toamnă

Așteptată într-o atmosferă destinsă (orizontul examenelor e îndepărtat), seria a doua a întâlnirilor de la TVR2 (în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării) se ocupă în continuare de clasele terminale, oferindu-le elevilor modele de rezolvare a subiectelor și sfaturi pe care nu le-am auzit în prima serie (16 mart. – 12 iun.). De pildă, pe 7 octombrie, se dau bune sugestii de folosire a ciornei: e locul încercărilor nepenalizate, dar poate fi și o capcană perfidă dacă ne trezim că scriem în neștire, consumând din timpul rezervat redactării propriu-zise. Profesoara atenționează că pentru lizibilitate se acordă un punct, dar ea nu-l obține, pentru că scriind cu markerul pe tablă, inventează litere: t urmat de i devine un singur semn, ca și ă, realizat dintr-o singură mișcare. Nici lectura numeralului nu e cea normată: „[doisprezece] februarie”, în loc de „douăsprezece”.

Campanie pro lectură

Pe 13 octombrie, „profesoara (nu profesorul!) de limba şi literatura română” I. P. din Curtea de Argeș ne-a oferit o lectură onestă (cam de nota 8) a unui fragment de text și ne-a atenționat că în rezolvarea oricărui subiect de examen trebuie anticipate riscurile acestei operații. Pe 5 noiembrie, colega ei din București, C. B., a citit aproape perfect poezia „Departe sunt de tine…”, implicându-ne în gama de sentimente și trăiri eminesciene. (Nu la fel a procedat profesorul din ziua de 23 septembrie, care a parcurs textul fără a-i sublinia logica şi fără cea mai mică vibraţie afectivă.)

Pentru nota maximă

Matematica rămâne disciplina care cultivă partea metodică a științei, adresându-se prin aceasta nu doar elevului, ci și profesorului. Pe ecran sunt figurate cele zece evenimente ale lecției (recunoscute după acronimul CEAPDOFERT), iar trecerea de la un moment la altul nu e deloc întâmplătoare. De pildă, M. B., pe 4 nov., a „mutat” cursorul pe poziția cu nr. 6 (obținerea performanței) când a zis: „Ei, acum, dragii mei, vom păși pe o treaptă mai sus, pentru că cei ce urmăresc Teleșcoala sunt dintre cei mai isteți elevi”. A urmat o demonstrație de agerime matematică, țintind aplicarea unor repere teoretice. Concomitent cu vorbele „Aveți aici o imagine a podului de peste Tamisa”, cursorul a trecut către cifra 7, corespunzătoare feedbackului.

Erata continuă

a) Cratimă lipsă: „Verde Împărat”; cratimă izolată de blancuri: „Harap – Alb” (ambele, 2 nov.); în aceeași ediție (28 oct.), o cratimă pleonastică („raportul dintre geniu-om comun”) și una lipsă („Părea un fulger nentrerupt”; corect: ne-ntrerupt); cratimă polivalentă („după-amiază”, adverb, diferit de „după-amiaza”, subst.); cratimă zero: „binedispus” (DOOM îl pune la „a binedispune”, când trebuia înregistrat separat; ambele, 13 oct.); litere lipsă: ÎNAINEA REDACTĂRII (7 oct.).PUBLICITATE