Spitalul Municipal de Urgență Moinești

Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Moinești, reprezentată prin managerul acestuia, dr. Adrian Cotîrleț, a înaintat Consiliului Local un proiect de „Extindere spații spitalizare”, în vederea avizării necesității și oportunității derulării lui.

Proiectul va fi analizat și votat în ședința de CL Moinești, care va avea loc vineri, 24 noiembrie. Despre necesitatea acestei investiții, dr. Adrian Cotîrleț a venit cu un argument foarte ferm: creșterea adresabilității, în ultimii ani, în acest spital, de către pacienții care provin nu numai din municipiul Moinești (19%), ci și din întreg județul Bacău (73,57%) și județele limitrofe (7,43%).

Mai mult, autoritatea finanțatoare este Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, care va asigura întreg proiectul (aprobat prin ordin de ministru 5667/11.08.2017), cu o valoare de peste 6.240.000 lei cu TVA, din care constructii și montaj circa 5.250.000 lei. Practic, implicarea autorității locale presupune doar acordul cu privire la posibilitatea realizării acestei mari investiții de către Spitalul Municipal de Urgență Moinești.

De ce este nevoie de o astfel de investiție

„Practic, această investiție are ca scop respectarea unor ordine ale Ministerului Sănătății privind, pe de o parte, organizarea structurii de spitalizare de zi, care trebuie să aibă corespondență cu celelalte secții ale spitalului, să fie separată de spitalizarea continuă, să aibă acces facil la ambulatoriu, serviciul de urgență, laboratoarele de investigații și tratament, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale, dar și a unei zone de așteptare pentru pacienți și însoțitori, fiind necesară o suprafață de aproximativ 450 mp.

Apoi, prin cel de al doilea ordin al MS, trebuie respectate anumite condiții foarte stricte în vederea obținerii autorizației de funcționare, ce impune crearea unor rezerve cu 2 și 3 paturi pentru îmbunățățirea condițiilor hoteliere din spital”, a explicat managerul Adrian Cotîrleț.

În acest moment, 4 cabinete din ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului, respectiv oncologie, hematologie, endocrinologie și chirurgie toracică, nu au locație distinctă. De altfel, extinderea propusă este justificată și de faptul că acum toate compartimentele din Spitalul Municipal de Urgență Moinești au o destinație și o utilitate clare, fiind impetuos necesare spații noi pentru amplasarea de echipamente strict necesare investigării și diagnosticării pacienților.

Cum va arăta noua construcție

Spitalul Municipal de Urgență Moinești

Noul corp propus, de circa 1.000 mp, se va desfășura pe patru nivele, având următoarele destinații:

– Parter – acces, hol, cabinet medical pediatrie, filtru 2-14 ani, filtru 0-2 ani, sală așteptare, grup sanitar, salon spitalizare de zi cu grup sanitar propriu, filtru triaj epidemiologic, boxă izolare cu grup sanitar propriu, garderobă, spațiu îmbrăcare.

– Etaj I – scară, hol acces, 4 cabinete medicale, sală așteptare, grup sanitar.

– Etaj II – scară, hol acces, zonă așteptare, grup sanitar, fișier internări / externări, cabinet consultații, boxe îmbrăcare pentru internări cu grup sanitar propriu (separate pe sexe), boxe îmbrăcare pentru externări cu grup sanitar propriu (separate pe sexe), garderobă.

La nivelul etajului II, se va extinde zona de spitalizare de zi în clădirea existentă: hol, casa scării, sală pentru mici intervenții, spațiu depozitare, sală tratamente, rezervă cu 2 paturi cu grup sanitar propriu, oficiu medical pentru asistent, grup sanitar pentru personalul medical, 4 saloane a câte trei paturi cu câte un grup sanitar la fiecare 2 saloane cu trecere, spații de depozitare, hol trecere, oficiu alimentar, sală de mese.

– Etaj III – casa scării, hol acces, 9 saloane a câte 3 paturi cu grup sanitar propriu, 2 rezerve a câte 2 paturi cu grup sanitar propriu, care vor asigura modernizarea și îmbunătățirea condițiilor hoteliere din Spitalul Municipal de Urgență Moinești la standarde europene, hol, oficiu medical pentru asistenți, grup sanitar pentru personalul medical, spații depozitare, hol trecere.

Nerealizarea acestei investiții va avea un impact negativ major

Dacă această investiție nu trece de votul consilierilor locali, în primul rând se vor pierde banii de la Ministerul Dezvoltării. Dar impactul negativ va fi major și pe tot ce înseamnă funcționarea Spitalului Municipal de Urgență Bacău. Pe de o parte, vorbim de imposibilitatea funcționării structurii de spitalizare de zi și, implicit, nefinanțarea de către Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a celor 20 de paturi, care ar crea un deficit bugetar anual de aproximativ 7.500.000 lei.

Apoi, neorganizarea spațiului deficitar ar presupune modificarea structurii organizatorice existente, care ar crea un deficit bugetar anual de aproximativ 8.726.000 lei. Acest deficit total, de 16.226.000 lei, ce reprezintă 29,51% din bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, va crea un dezechilibru financiar care va culmina cu imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată a cheltuielilor de personal și către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, bunuri și servicii achiziționate.

„Apoi, cel mai grav, scăderea din structura spitalului a unui număr de paturi ar determina declasificarea din categoria III, ceea ce va duce la imposibilitatea de a mai putea furniza servicii medicale decontate din asigurările sociale de sănătate, iar micșorarea numărului de paturi ar însemna pierderea capacităţii de a asigura asistenţa medicală de urgenţă, îngrijiri medicale pacienţilor aflaţi în stare critică și neîndeplinirea criteriilor de clasificare a spitalului de urgenţă cu nivel de competenţă III. Aceste modificări ar duce implicit și la o reducere a numărului de posturi pe categorii de personal, la disponibilizarea unui personal medico-sanitar profesionist, cu implicații economice și sociale la nivelul întregii comunității”, a mai explicat dr. Adrian Cotîrleț.

Structura organizatorică a spitalului cuprinde în prezent:

5 secţii (medicină internă, A.T.I., pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie) și 34 compartimente (din toate specialitățile medicale, de la diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice, nefrologie, geriatrie și gerontologie, oncologie, dermatovenerologie, alergologie, până la imunologie clinică, endocrinologie, reumatologie, neurologie, cardiologie, chirurgie laparoscopică, arşi, ORL, oftalmologie etc). Spitalul Municipal de Urgență Moinești dispune de 414 paturi, spitalizare de zi -20 paturi, ambulatoriul de specialitate – cu 32 cabinete (program de activitate organizat în 2 ture, la de ora 7.00 la 19.00), Compartiment Primire Urgențe, laborator de analize medicale acreditat RENAR, laborator de radiologie – imagistică medicală, computer tomograf, RMN, explorări funcţionale şi farmacie.

Ultimele dotări în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, din bani proprii

În ultimele luni, în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, din venituri proprii, a intrat aparatură în valoare de 600.000 de lei, care constă în: biomicroscop și post-asistent pentru microscop operator oftalmologic, motor tip fierăstrău oscilant, inclusiv accesorii, și motor perforator alezor pentru ortopedie, patru aparate de monitorizare hemodinamică complexă, 10 injectomate, 2 electrocardiografe portabile, iar pentru blocul operator, un aspirator chirurgical și două mașini de spălat și dezinfectat instrumentar.

Tot din venituri proprii, pe un proces care a necesitat participarea și a bolnavilor, dar și a personalului medical, fără ca actul medical să sufere, s-au făcut lucrări de montaj pardoseală din covor PVC pentru 3.000 mp suprafață cu 350.000 lei, astfel încât la acest moment în Spitalul Municipal de Urgență Moinești nu mai există niciun centimetru de pardoseală veche (restul de până 8.000 mp fiind deja făcut). Va urma și o reabilitare a blocului operator aseptic, lucrare care este deja în stadiul de a fi urcate pe sistemul electronic de achiziții publice detaliile tehnice ale studiului de fezabilitate.

Mai mult, în următoarele două luni vor veni în Spitalul Municipal de Urgență Moinești 10 medici tineri, care și-au dat examenul de specialitate, pe chirurgie toracică, hematologie, cardiologie, ORL, chirurgie generală și oncologie.

 

Spitalul Municipal de Urgență Moinești„Demararea acestui proiect de extindere este susținută de întreg colectivul de cadre medicale ale spitalului, care își desfășoară activitatea în slujba și interesul pacientului. Investiția este una vitală pentru evoluția următoare a spitalului și are ca scop respectarea unor prevederi legale, privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor medicale și ridicarea acestora la standarde europene, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii, precum și în ceea ce privește gradul regional de atractivitate al regiunii. Investiția propusă are ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem de prevenire și tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum și a unui sistem eficient de servicii medicale.”
dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului

Alte articole