Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a dat în judecată Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAP) după ce a fost sancţionat cu 5 la sută din valoarea unui proiect adică peste 70.000 lei. Dosarul se judecă la Curtea de Apel.

SJU cere instanţei anularea unui act administrativ fiscal emis în 2016 de către Direcţia Generală Programe Competitivitate.

În 2010, SJU a depus o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

La sfârşitul lui 2012, a fost încheiat contractul de finanţare între Ministerul Comunicaţiilor, în calitate de organism intermediar, în numele Autorităţii de Management, şi SJU, în calitate de beneficiar, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Eficientizarea serviciilor medicale oferite de SJU Bacău”.

În cadrul proiectului, SJU a lansat procedura de atribuire a contractului „Furnizarea unui sistem informatic integrat pentru soluţia informatică aferentă proiectului de e-sănătate”, licitaţie deschisă cu etapă finală electronică, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare.

Ulterior, SJU a încheiat contractul de achiziţie cu SC Information Business Consulting SRL, însă, după verificările făcute asupra procedurilor de achiziţie derulate de SJU, s-au descoperit o serie de nereguli şi abateri de la legislaţia privind achiziţiile publice.

Mai precis, „s-a constatat că în caietul de sarcini s-au solicitat criterii cu caracter restrictive”, respectiv conformitate, pentru servere, cu standardele privind managementul calităţii şi mediului – ISO 9001, ISO 14001 – la producător. Din acest motiv, SJU s-a ales cu o sancţiune de 5 la sută din valoarea contractului.

„Pentru folosirea unor cerinţe restrictive în documentaţia de atribuire, s-a propus aplicarea unei corecţii financiare de 5 la sută din valoarea eligibilă a contractului de achiziţii încheiat, în 2014, cu SC Information Business Consulting SRL. La data de 18.09.2015, SJU a formulat contestaţie administrativă împotriva notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare.

La începutul lui 2016, a fost respinsă contestaţia menţinându-se prevederile din titlul de creanţă, precum şi creanţa bugetară în sumă de 72.936,50 lei”, explică reprezentanţii ministerului. Practic, această corecţie financiară presupune excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielilor neeligibile sau în cazul încălcării prevederilor contractuale sau legale.

„Conform concluziilor activităţii de verificare, prin cerinţele din cadrul caietului de sarcini, a fost restrânsă posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte. Astfel, pentru stabilirea de norme tehnice prea specifice care nu permit asigurarea accesului egal al ofertanţilor la procedură sau care creează obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa, s-a procedat la aplicarea unei corecţii de 5 la sută din valoarea contractului. În situaţia de faţă, reclamantul (SJU, n.r.) datorează autorităţii cu competenţă în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 72.936,50 lei”, arată Ministerul Dezvoltării.

Conducerea spitalului spune că nu are nicio vină

De cealalată parte, SJU reclamă, în contestaţia depusă în instanţă, că „specificaţiile tehnice (caietele de sarcini) au făcut parte din proiectul depus de SJU/cererea de finanţare aferentă proiectului (…), finalizat prin semnarea contractului de finanţare. Din moment ce un proiect european a fost aprobat de către o autoritate competentă a statului Român, SJU Bacău, în calitate de beneficiar şi autoritate contractantă, nu a făcut decât să respecte toate elementele proiectului aprobat, în baza contractului de finanţare”.

SJU mai spune că întreaga procedură de achiziţie a fost supusă controlului Unităţii Centrale de Verificare a Achiziţiilor Publice, control finalizat fără menţiuni. „Aceste specificaţii din caietul de sarcini nu reprezintă o cerinţă de calificare şi, pe cale de consecinţă, nu se poate invoca faptul că «au un caracter restrictiv». (…) Sub nicio formă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău nu putea modifica cererea de finanţare/contractul de finanţare (plus toate actele accesorii) fără să fie conştient de faptul că orice modificare putea conduce la anularea cererii de finanţare şi la rezilierea contractului de finanţare”, se apără SJU.PUBLICITATE