Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache
Senatorul PSD Bacău, Miron Smarandache

Senatorul PSD Bacău Miron Smarandache a primit răspuns la interpelarea adresată ministrului Energiei, Toma-Florin Petcu, care a avut ca obiect legalitatea vânzării unor zăcăminte petroliere de către OMV Petrom.

În documentul oficial înaintat conducerii Ministerului Energiei, parlamentarul social democrat a amintit că, potrivit unor informaţii oficiale, OMV Petrom a ajuns recent la un acord cu Mazarine Energy, o companie petrolieră cu sediul în Olanda şi active în Tunisia, pentru transferul a 19 zăcăminte petroliere onshore din România. „Potrivit relatărilor companiei, suma tranzacţiei nu poate fi divulgată, iar transferul trebuie să primească avizul autorităţilor de reglementare. Societatea a motivat cedarea zăcămintelor prin nevoia de a-şi optimiza costurile, iar cele 19 zăcăminte au o producţie cumulată de circa 1.000 de barili pe zi, adică mai puţin de 1% din producţia actuală a OMV Petrom”, a subliniat senatorul băcăuan.

Ministrul Energiei a răspuns punctual întrebărilor formulate de Miron Smarandache, astfel:

1. Există în contractul de vânzare al SC Petrom SA către OMV din anul 2004, vreo clauză care să permită actualei companii OMV Petrom să vândă sau să dea în administrare perimetrele petroliere pe care le are în exploatare?
„Acordul încheiat între OMV Petrom şi Mazarine Energy Romania S.R.L. reprezintă un Contract de transfer al activităţii prin care se vor transfera, condiţionat de aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin 19 (nouăsprezece) acorduri de concesiune de la OMV Petrom către Mazarine Energy Romania S.R.L. Dreptul titularului de acord petrolier de a transfera altei persoane juridice, cu aprobarea scrisă prealabilă a autorităţii competente, drepturile dobândite şi obligaţiile asumate era prevăzut în Legea petrolului nr. 134/1995 în vigoare la momentul semnării Contractului de Privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom S.A. (“Contractul de Privatizare”) încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi OMV AG, fiind expres prevăzut şi în Legea nr. 238/2004 a petrolului, în vigoare în prezent. Precizăm că prin Contractul de Privatizare, OMV AG a avut obligaţia de a nu înstrăina şi de a nu închide perimetrele petroliere şi de gaze naturale şi sondele aferente pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării tranzacţiei preconizate în Contractul de Privatizare, fiind vorba deci doar de o limitare în timp a dreptului de transfer permis prin lege.”

2. Care sunt perimetrele vizate pentru această tranzacţie şi dacă între acestea sunt şi din zona Moineşti-Bacău?
„Conform Contractului de transfer al activităţii încheiat între OMV Petrom S.A. şi Mazarine Energy S.R.L., se vor transfera, condiţionat de aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, drepturile dobândite şi obligaţiilor asumate prin 19 (nouăsprezece) acorduri de concesiune de la OMV Petrom S.A. către Mazarine Energy Romania S.R.L. după cum urmează: Acordul de concesiune a Perimetrului de Exploatare Petrolieră a zăcământului comercial SLĂNIC BĂI – Judeţul Bacău;
SLĂNIC – FERĂSTRĂU – Judeţul Bacău; CÂMPENI – Judeţul Bacău; CERDAC – Judeţul Bacău; NINEASA – Judeţul Bacău;
NINEASA SUD – Judeţul Bacău; CÂMPURI VIZANTEA – Judeţul Vrancea; FOLESTI – Judeţul Vâlcea; BĂLĂCEANCA (Petrom) – Judeţul Ilfov; BUEŞTI – Judeţul Ialomiţa; CĂLDĂRARU – Judeţul Ilfov; GHELINŢA – Judeţul Covasna; GLODENI – Judeţul Dâmboviţa; ILEANA – ARŢARI – Judeţul Călăraşi; OPĂRIŢI – Judeţul Prahova; PASĂREA – Judeţul Ilfov; POSEŞTI – Judeţul Prahova; VÂLCANESTI – Judeţul Prahova; VALEA REŞCA – Judeţul Dâmboviţa”.

3. Cum veţi urmări ca în contractul de administrare societatea care preia aceste perimetre să păstreze numărul de salariaţi existent?
„Transferul salariaţilor se face conform Legii nr. 67/2006 privind protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (Legea 67/2006). Contractul de transfer al activităţii, prin care Mazarine Energy S.R.L. se angajează să preia toţi salariaţii OMV Petrom existenţi la data transferului şi implicaţi în operaţiunile petroliere desfăşurate în perimetrele petroliere care fac obiectul transferului drepturilor şi obligaţiilor asumate prin acordurile de concesiune cu privire la perimetre, cuprinde măsuri detaliate cu privire la protecţia drepturilor salariaţilor transferaţi, în baza Legii 67/2006, a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul OMV Petrom S.A. cât şi a Contractului de transfer al activităţii.”

4. Ce program de investiţii are OMV Petrom pentru următoarea perioadă, având în vedere scăderea producţiei din cauza declinului natural al zăcămintelor, astfel încât să crească producţia de petrol şi gaze?
„Strategia actualizată 2021+, lansată în luna februarie 2017 de către OMV Petrom, prezintă o ţintă de investiţii pentru perioada 2017-2021 de aproximativ 1 miliard de euro pe an, din care se preconizează că peste 80% vor fi investiţi în segmentul de explorare şi producţie, în vederea maximizării valorii portofoliului curent de zăcăminte mature, îmbunătăţirea ratelor de recuperare din resurse contingente, generarea de creştere suplimentară în România şi pentru finanţarea expansiunii regionale. Astfel, Strategia conţine o ţintă de 100% cu privire la rata de înlocuire a rezervelor până în 2021. Minimizarea declinului natural al producţiei din zăcămintele mature a fost o preocupare constantă a companiei noastre. Astfel, în perioada 2005-2015, OMV Petrom a investit peste un miliard de euro pe an, cea mai mare parte fiind destinată segmentului de explorare şi producţie. În pofida reducerii investiţiilor în 2016 la nivelul de 573 milioane de euro pe fondul scăderii preţului internaţional al ţiţeiului, am reuşit sa limităm declinul producţiei zilnice la doar 2,5% comparativ cu 2015, cu mult sub limita maximă a estimării noastre”.

Biroul de Presă al Senatorului PSD Bacău Miron Smarandache, 29 august 2017