Toți beneficiarii Decretului-lege 118/1990, actualizat, precum și cei ai Ordonanței 105/1999 nu vor datora impozitul pe anumite bunuri pe care le dețin. Mai exact, locuința, terenul aferent acesteia, precum și vehiculul aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la articolele 1 și 5, alineatele 1-8 din Decretul-lege nr.118/1990, actualizat, și a celor la care se referă articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, republicată, vor fi scutite de plata impozitului. Scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății, prin moștenire, copiilor celor menționați în cele două acte normative, indiferent unde ei domiciliază.

Pentru cei care nu știu, precizăm că Decretul-lege 118/1990 prevede acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate, strămutate ori constituite în prizonieri după 23 august 1944, precum și soților/soțiilor supraviețuitoare și copiilor celor care au suferit din cauzele amintite. Beneficiari sunt, așadar, și copiii celor decedați în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în detenție, în timpul internării abuzive în spitale de psihiatrie, deportării, strămutării, prizonieratului sau al domiciliului forțat, dar și cei minori la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una din situațiile menționate mai sus sau cei care s-au născut în perioada respectivă.

La aceeași scutire de impozit vor avea dreptul și copiii care s-au născut după ce părintele lor a ieșit din situația de deținut politic, strămutat, prizonier etc. Cât despre OG 105/1999 aceasta se referă la persoanele care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere din 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945. Măsurile prezentate mai sus sunt prevăzute în

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015-Codul fiscal. Legea a fost aprobată în ședința din 25 noiembrie 2021 de către Camera Deputaților, care este for decizional, și a fost trimisă spre promulgare președintelui României Klaus Iohannis.Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE