Normele metodologice pentru programul-pilot „Şcoală după şcoală”, lansat de Ministerul Educaţiei, au fost publicate în Monitorul Oficial.

Programul naţional pilot „Şcoală după şcoală” este destinat elevilor din ciclurile primar şi gimnazial, de până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal este organizarea de activităţi remediale, atât pentru elevii care au nevoie să-şi sporească şansele de a accesa niveluri superioare de educaţie, precum şi pentru cei care se află în risc de abandon şcolar. Potrivit proiectului legislativ, sunt eligibili elevii de până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și / sau în risc sau situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

 Ce criterii trebuie să îndeplinească elevii pentru a accesa programul-pilot „Şcoală după şcoală”:

  1. a) elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului. Lista va fi centralizată de unitatea de învăţământ, în baza solicitărilor părinţilor / tutorilor legali;
  2. b) elevii care se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau au situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină. Lista va fi centralizată de unitatea de învăţământ;
  3. c) elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială. Unitatea de învăţământ va prezenta rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului.

 Calendarul și organizarea programului naţional pilot „Şcoală după şcoală”:

  • Potrivit calendarului, elevii se vor putea înscrie în programul remedial doar până la data de 3 martie, iar activitățile propriu-zise vor începe din 8 martie 2021, la o lună distanță de la reluarea școlii în format fizic pentru majoritatea elevilor.
  • Recomandarea oficială e să fie constituite grupe cu o medie de 12 elevi/grupă, organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă și ca organizarea și susținerea activităților remediale trebuie să fie făcută de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ.
  • Activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe.
  • Inspectoratul Școlar, pe baza datelor transmise de către școli, stabilește unitățile de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activități. Dacă o școală nu organizează cursuri remediale, dar sunt elevi care depun cereri pentru ore remediale, atunci elevii pot participa la aceste activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați.

Câți bani se acordă: 200 de lei pe lună/elev

Ordinul de ministru prevede că începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală” un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. Sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect, se mai arată în document.

Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar unităților de învățământ care organizează acest program este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absențe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

În cazul în care părintele unui elev renunță, în scris, la participarea elevului la activitățile de educație remedială, unitatea de învățământ poate propune Inspectoratului Școlar înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educație remedială, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.PUBLICITATE