OUG 162/2020 aprobată de Guvern pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 (privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative) prevede prelungirea aplicabilității măsurilor în domeniul sănătății până la data de 31 decembrie2020.

Astfel, se mențin până la finalul anului consultațiile la distanță acordate de medicii de familie și de medicii specialiști din ambulatoriul clinic, pentru care nu este necesară validarea cu cardul de sănătate. În urma consultațiilor acordate la distanță medicul de familie/medicul specialist va emite, în continuare, toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale (rețetele). Documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
În schimb, în cazul consultațiilor acordate la cabinet este obligatorie validarea cu cardul de sănătate a primirii serviciilor, pentru a avea o evidență cât mai exactă și a gestiona cât mai eficient fondurile din sistem.
De asemenea, s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
– biletele de trimitere pentru specialități clinice (spitale, ambulatorii), inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
– biletele de trimitere pentru specialități paraclinice (laboratoare);
– recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la Casa de Asigurări de Sănătate;
– deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

„Pe lângă toate acestea, prezentarea în ambulatoriul de specialitate se va face cu bilet de trimitere de la medicul de familie, iar în cazul prezentării fizice la medicul de familie sau în ambulatoriile de specialitate se deconteză până la 8 consultații/oră/medic. Se poate depăși valoarea de contract pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu și transport sanitar. În cazul serviciilor spitalicești și sanatorii se păstrează regulile de până acum: se vor deconta serviciile realizate dacă sunt mai mari decât cheltuielile efective, dar și depășirile în cazul spitalizărilor de zi”, a declarat Dan Stoica, director executiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău.

Printre măsurile al căror termen de valabilitate s-a prelungit prin aprobarea OUG 162/2020 se numără și posibilitatea ca medicii de familie să poată prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul Programelor Naționale de Sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.PUBLICITATE