Termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic este, în prezent, în medie, de 5 zile lucrătoare. Instituția Prefectulului județului Bacău a anunțat că necesitatea asigurării unui serviciu public de calitate, în contextul epidemiologic actual, în care a fost înregistrat un număr mai mic de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, comparativ cu anii trecuți, alături de operativitatea lucrătorilor de pașapoarte au dus la crearea premiselor necesare pentru reducerea termenului de eliberare a pașaportului simplu electronic.

Astfel, s-a constatat faptul că solicitările pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor care au solicitat ridicarea documentului de călătorie din țară, sunt soluționate, în prezent, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora, cetățenii intrând în posesia pașapoartelor simple electronice anterior termenului legal de 15 zile lucrătoare. Termenul de 5 zile lucrătoare reprezintă un termen mediu de soluționare a cererilor și la nivel național.

În acest sens, reamintim faptul că solicitanții au posibilitatea de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a paşaportului simplu electronic, accesând link-ul disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, precum şi pe site-ul Prefecturii Bacău, având ca şi criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP şi data depunerii cererii.

Se mai arată că, în situația înregistrării unor creșteri semnificative ale numărului de cereri depuse, termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic va fi adaptat în consecință.

Paşapoartele simple electronice se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Astfel de acte se eliberează inclusiv minorilor cu acordul părinților sau a tutorilor legali. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sunt: cartea de identitate (cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate), în original, documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original (sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului) și paşaportul anterior, dacă acesta există. La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facial. Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.PUBLICITATE