Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a prelungit până la 28 februarie, ora 16.00, perioada pentru depunerea cererilor de finanțare prin submăsura 4.2, componenta „Dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole”. Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Fondurile nerambursabile acordate sunt de 203 milioane de euro. Pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților de procesare și de comercializare sunt alocate 81,2 milioane de euro și 121,8 milioane de euro pentru crearea de noi unități de procesare.

Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info).

Până la 2,5 milioane de euro pe un proiect

Prin intermediul sM 4.2 solicitanții pot obține sprijin financiar nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru alte întreprinderi. Sprijinul acordat nu va depăși 1.000.000 euro/proiect pentru IMM, 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi sau 2.500.000 euro/proiect pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători). În cazul investițiilor care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant) finanțarea poate ajunge până la 2.500.000 euro/proiect.

Documentația necesară solicitării fondurilor nerambursabile se întocmește conform Ghidului solicitantului și anexelor aferente acestuia, disponibile gratuit pe site-ul AFIR la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 4.2.

„Pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonduri, AFIR va solicita de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară extrasul de carte funciară aferent imobilului, pe baza datelor cadastrale înscrise de solicitant în Cererea de finanțare”, a precizat Andrei Seto, directorul Oficiului județean Bacău al AFIR.

Alte articole