Ordinul 502/417/2020 s-a modificat, în sensul că pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, certificatele de concediu medical se eliberează de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația sau de cea cu care persoana are încheiat contract de asigurare. Până la acest ordin, certificatele erau eliberate de medicii specialiști curanți.


PUBLICITATE