Pe fondul ieftinirii pre?urilor din luna iunie, rata anual? a infla?iei a sc?zut la 7,93% , de la 8,41% în luna anterioar?. Pre?urile de consum au sc?zut cu 0,3% în iunie, fa?? de mai, pe fondul ieftinirii produselor alimentare, astfel c? România a înregistrat defla?ie pentru prima dat? în ultimii doi ani, reiese din datele publicate luni de Institutul Na?ional de Statistic? (INS).
Cea mai recent? sc?dere a pre?urilor de consum a avut loc în luna august 2009 , când produsele s-au ieftinit cu aproape 0,2% pe medie. Pe fondul ieftinirii pre?urilor din luna iunie, rata anual? a infla?iei a sc?zut la 7,93% , de la 8,41% în luna anterioar?. Evolu?ia pre?urilor din luna iunie a fost cu mult sub a?tept?rile anali?tilor economici, care anticipau la o infla?ie lunar? de 0,2% în medie. Potrivit datelor INS, în lunile de var? exist? o tendin?? de decelerare a infla?iei, sau chiar de sc?dere a pre?urilor, în condi?iile în care începe perioada de recoltare.
Sursa: Realitatea.net

Alte articole