Peste 18.000 de dosare, la o schemă de personal subdimensionată

Dincolo de statistică, raportul altei instanţe din Bacău confirmă condiţiile inumane în care se lucrează. Dosarele se judecă pe bandă rulantă, încărcătura pe judecător ajungând chiar la peste 900 de cauze. Lipsa de spaţiu, calculatoarele vechi, mobilierul uzat şi lipsa robelor sunt deficienţe ce ar trebui să cântărească mai mult decât “indicii de eficienţă” impuşi de CSM.

Numărul total al dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Bacău, în 2017, s-a ridicat la 18.523, în creştere faţă de anul anterior cu 3%. Din acestea, 11.460 au fost dosare noi, la care s-a adăugat un stoc de 7.063 dosare din anul precedent. Numărul dosarelor soluţionate a fost de 11.288. Din cele 11.460 dosare nou intrate, cele mai multe au fost la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (6.048 cauze). În ceea ce priveşte natura proceselor, o creştere de 44% a fost la litigii de muncă (950 cauze), de 23% la cauze din contencios administrativ şi fiscal (3.485 dosare) şi de 14% la litigiile comerciale (1.965 cauze). În penal, a crescut numărul de dosare privind infracţiunile de trafic ilicit de droguri (14 dosare în 2017), cu 27% mai mult faţă de anul 2016, dar au scăzut dosarele de corupţie (17 dosare), cu circa 10%. În schimb, cauzele cu infracţiuni de iniţiere, constituire grup infracţional organizat (20 dosare) s-au dublat faţă de anul 2016. A crescut şi numărul măsurilor preventive – 1.028 de cauze, dar a scăzut cel al percheziţiilor şi măsurilor privind folosirea tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare.

La nivelul Tribunalului Bacău, încărcătura pe judecător a fost de 744 de cauze. Medie depăşită mult de Secţia II civilă şi de contencios, unde cei 17 judecători au avut un volum de activitate de 15.730 cauze, adică o încărcătură pe judecător de 925 cauze.


Conducerea instanţei cere ca schema de personal să fie majorată

Schema de posturi a Tribunalului Bacău, de 40 de judecători, dintre care 5 cu funcţii de conducere, a fost ocupată în întregime, mai puţin spre sfârşitul anului când un post a rămas vacant. La fel şi în ceea ce priveşte schema de personal auxiliar care cuprinde 43 de posturi de grefier, din care au fost ocupate 40 posturi şi spre finalul anului, 42 posturi. “Cu toate acestea, schema aprobată pentru Tribunalul Bacău este subdimensionată, 43 de grefieri (incluzând primul-grefier, grefierii şefi de secţii, grefierul documentarist, grefierul statistician) trebuind să deservească un număr de 40 de judecători. Acest dezechilibru este agravat de plecarea în concediu pentru creşterea copilului a 3 grefiere”, se precizează în raport. În acelaşi timp, instanţa are vacante două posturi de specialişti IT. Cele mai mari probleme rămân la Secţiile II civilă şi de contencios şi penală, unde, comparativ cu volumul de muncă, numărul de judecători existent în statul de funcţii şi personal este încă insuficient, iar încărcătura de dosare, foarte mare. În aceste condiţii, conducerea instanţei cere ca schema de personal să fie majorată, astfel încât să poată fi încadraţi judecători şi grefieri în număr suficient. “Personalul auxiliar de specialitate al instanţei este, din punct de vedere numeric, insuficient pentru buna desfăşurare a activităţii, în actualele circumstanţe legale, fiind uneori imposibilă formarea unor noi complete de judecată sau acordarea unor termene mai scurte de către judecători, care ar fi puşi astfel în situaţia de a constata imposibilitatea constituirii completelor de judecată, pentru lipsă grefier. Totodată, eventualele modificări ale atribuţiilor grefierilor, în sensul preluării unor activităţi de la judecători, impun o majorare a schemei de personal”, se mai arată în raport.

În raport se atrage atenţia şi asupra lipsei de spaţiu în ceea ce priveşte sălile de judecată, arhiva curentă şi depozitul, dar şi sălile de deliberare (camere de consiliu). “Privitor la sediul secundar, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.4, situaţia este mult diferită, spaţiul fiind total insuficient, ca urmare a creşterii numărului de judecători şi personal auxiliar de specialitate”, se menţionează în raport.


“Calculatoare vechi, mobilier uzat, lipsa robelor…”

O serie de minusuri sunt punctate în raport, printre acestea nivelul ridicat al hotărârilor modificate sau desfiinţate în căile de atac, durata mare de soluţionare a cauzelor (1.946 dosare în care durata de soluţionare a depăşit un an), stocul de dosare crescut, numărul dosarelor redactate peste termen. Acestea sunt, însă, în strânsă legătură cu alte deficienţe cum ar fi lipsa de spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor de judecată, astfel încât să se poată acorda termene scurte, şi personalul insuficient. Instanţa reclamă şi calitatea îndoielnică a lucrărilor efectuate de unii experţi judiciari şi lipsa de profesionalism a acestora, acestea fiind unele dintre cauzele care duc la casarea unor hotărâri. “Lipsa unei infrastructuri adecvate activităţii desfăşurate: calculatoare vechi, mobilier uzat, lipsa robelor, stemelor, ştampilelor, cărucioarelor pentru dosare, precum şi lipsa spaţiilor alocate arhivei curente şi arhivei vechi”, sunt alte critici regăsite în raport.

Alte articole