1 decembrie 2023
Actualitate Protocol pentru obținerea pensiei din Italia

 Protocol pentru obținerea pensiei din Italia

Zilele trecute, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) din România și Institutul de  Tutelă și Asistență a Muncitorilor (ITAL-UIL) din Italia a fost încheiat un protocol de colaborare în sprijinul persoanelor care au lucrat ori muncesc în această țară. Concret, prin acest protocol, asigurații și beneficiarii sistemului public de pensii din România și/sau Italia vor fi ajutați pentru obținerea drepturilor de asigurări sociale.

În baza documentului semnat de ambele părți, cei care au acumulat stagii de cotizare la pensie și în Italia vor putea apela la serviciile ITAL-UIL România, pentru acordarea, reluarea și menținerea în plată, precum și recalcularea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public român și/sau italian. Totodată, persoanelor interesate le vor fi puse la dispoziție materiale informative și documente elaborate de una din părți sau de ambele, în comun, prin organizarea de campanii de informare a asiguraților și a beneficiarilor celor două sisteme de pensii, din Italia și România.

Serviciile furnizate de ITAL-UIL România, care funcționează pe teritoriul statului român prin intermediul Asociației Latina, vor fi gratuite. ITAL-UIL România se află în București, Calea Moșilor, nr.258, bl.4 bis, et.1, ap.2, sector 2, telefon/fax 0040212123737. Mai multe detalii referitoare la protocol se pot obține de la aceasta, de la CNPP (str.Latină, nr.8, sector 2, București, telefon 004 0213118047), dar și de la Casa Județeană de Pensii. Pentru cei care nu știu, precizăm că persoanele care au lucrat în România și într-un alt stat membru al UE pot solicita pensie potrivit legislației specifice ambelor țări.Stagiul de cotizare din România, în cazul lucrătorilor migranți, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele acumulate în statul/statele UE. Drepturile de pensie comunitară se calculează proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat, cu respectarea principiului ”pro rata temporis”. La momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, persoanele stabilite pe teritoriul altor state comunitare vor depune cererea la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu (ședere permanentă) care va face toate demersurile la Casa Județeană de Pensii din România, nefiind necesară deplasarea aici.

Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română, respectiv actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverințele de la foștii angajatori, pentru anii lucrați înainte de 1 aprilie 2001). Solicitantul îi va cere instituției competente din statul în care lucrează să transmită în România, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documentele menționate. Principalele formulare standard de legătură în materie de pensii comunitare sunt următoarele: E 202 (cerere de pensie de bătrânețe), E 203 (cerere de pensie de urmaș), E 204 (cerere de pensie de invaliditate), E 205 (atestat privind cariera de asigurat în România), E 207 (certificat privind cariera asiguratului), E 210 (notificarea deciziei cu privire la o cerere de pensie), E 211 (sumarul deciziilor), E 213 (raport medical detaliat) și E 001 (formular de comunicare).

De reținut că solicitantul nu trebuie să îndeplinească simultan condițiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele membre implicate. Pensiile vor fi acordate cu respectarea prevederilor legislațiilor naționale în materie.

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele știri