Recent Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești a găzduit Conferința de diseminare a Proiectului Erasmus + „Școala noastră – o școală în mișcare”, conferință organizată de Liceul Tehnologic Onești. Coordonator al proiectului a fost prof. Adrian Sergentu, director al Liceului Tehnologic, iar în cadrul conferinței de diseminare au fost invitați reprezentanți ai ISJ Bacău, ai Primăriei Onești, agenți economici din mun. Onești, directori ai liceelor tehnice oneștene, elevi şi profesori.
Acest proiect care a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene (prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) se derulează până la finalul lunii iulie a acestui an.

Obiectivul principal al proiectului a avut în vedere satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională actualizată a cadrelor didactice, de consiliere psiho-pedagogică a elevilor cu potenţial de risc şcolar şi de creştere a gradului de atractivitate şi de implicare activă în procesul educaţional. Proiectul a dorit să conștientizeze nevoile și comportamentele specifice elevilor din ziua de azi în vederea promovării unor relații socio-profesionale mai puternice în clasă și a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori, cât și pentru elevi. Un lucru deosebit urmărit a fost de îmbunătăţire a competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte. Acesta a fost un alt deziderat al Proiectului Erasmus + implementat la nivelul Liceului Tehnologic Onești.

„Deși a fost un proiect de mobilități ale cadrelor didactice, principalii beneficiari au fost elevii liceului, deoarece ei au fost instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să folosească metode și tehnici moderne adaptate la nivel european”, ne-a declarat prof. Jenny Brăila, responsabilă cu monitorizarea și evaluarea acestui proiect. Aceasta a mai menționat: „Proiectul s-a realizat în două fluxuri. Fluxul 1 a vizat cursul «Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention» furnizat de Europass Teacher Academy și a avut activități desfășurate la Florenţa, Italia, în perioada 8 – 13 octombrie 2018. Cel de-al doilea flux, numit «Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning», a fost furnizat de Cervantes Training, Spania și a avut loc în Alcalá de Henares – Madrid, în perioada 2 – 8 martie 2019.”

La aceste fluxuri au participat 16 cadre didactice ale Liceului Tehnologic Onești (8 la Florența, în Italia și 8 în Spania), cursurile având ca teme îmbunătățirea relațiilor școlare prin punerea în practică a metodelor de gestionare a emoțiilor, de combatere a situațiilor conflictuale, a fenomenelor de violenţă şcolară, în rândul elevilor, dar şi a părinţilor. Profesorii implicați în Proiectul „Școala noastră – o școală în mișcare” au prezentat celorlalte cadre didactice ale Liceului Tehnologic Onești cunoștințe și deprinderi de lucru pentru crearea și promovarea unor relații socio – profesionale mai puternice în clasă, a unui climat pozitiv în școală.

În grupul țintă al acestui proiect se înscriu cei 930 elevi ai Liceului Tehnologic, pentru ei fiind desfășurate numeroase activități ce ţin de dezvoltarea personală, elevii aflând mai multe despre ei înşişi, dar şi despre relaţionarea cu colegii şi cu toţi cei din jurul lor. S-a înregistrat astfel o diminuare a stărilor de tensiune şi conflict, iar elevii liceului s-au concentrat şi pe alte activităţi plăcute şi diverse, în detrimentul celor care aduceau tensiune şi nemulţumire până acum.

„Cursul la care am participat a fost un bun prilej pentru realizarea unui schimb de bune practici pentru combaterea conflictului școlar, dezvoltarea unor relaţii profesionale cu participanți din alte țări și a contribuit la consolidarea competențelor de comunicare în limba engleză. Au fost experiențe pe care altfel nu aș fi avut cum să le trăiesc! Societatea, dar și nevoile sunt în mișcare. Este imperios necesar să continuăm aceste activități, să transmitem elevilor noștri ceea ce au nevoie. Impactul este absolut major, fiind foarte necesar să învățăm cum să facem față situațiilor de acum și din viitor”, a menționat și prof. Daniela Foltache la conferința de diseminare a Proiectului ”Școala noastră – o școală în mișcare”.